วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [05:25:39]

ผลงานชิ้นที่ 1 กับตู้ขนาด 120 × 50 × 50 cmข้อมูลตู้
ขนาด 120 × 50 × 50 cm
ตั้งตู้เมื่อ 9 มี.ค. 62

พันธุ์ไม้น้ำในตู้:-
- Bolbitis heudelotii
- Bucephalandra sp. 'Apple Leaf'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Ghost'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Ghost 2016'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Purple'
- Bucephalandra sp. 'Kedagang'
- Bucephalandra sp. 'Red Catherinae'
- Cryptocoryne axelrodi
- Cryptocoryne flamingo
- Cryptocoryne hudoroi
- Cryptocoryne petchii 'Pink'
- Cryptocoryne spiralis 'Tiger'
- Cryptocoryne striolata
- Cryptocoryne striolata 'mini'
- Cryptocoryne wendtii 'Green Gekko'
- Cryptocoryne wendtii 'Pink Panther'
- Cryptocoryne wendtii 'Tropica'
- Cryptocoryne x purpurea
- Echinodorus tenellus var. broad leaf
- Eriocaulon sp. 'Dark Leaf'
- Hydrocotyle tripatita mini
- Hygrophila sp. 'Araguaya Sharp Leaf'
- Hygrophila pinnatifida
- Hygrophila rosanervig
- Hygrophila sp. 'Tiger'
- Limnophila hippuridoides
- Ludwigia inclina var. verticillata sp. 'Cuba'
- Ludwigia repens 'Super Red'
- Micranthemum sp. 'Montecarlo 3'
- Myriophyllum sp. 'Guyana'
- Nesaea pedicellata
- Pogostemon helferi
- Pogostemon deccanensis
- Pogostemon stellatus 'Dassen'
- Rotala sp. 'Bangladesh'
- Rotala sp. 'Ceylon'
- Rotala macranda
- Rotala macranda 'Bangladesh'
- Rotala macranda 'Green'
- Rotala macranda sp. 'Mini'
- Rotala sp. 'Hra'
- Rotala nanjean
- Rotala sp. 'Pink'
- Rotala rotundifolia 'Green'
- Rotala sp. 'Sunrise'
- Rotala sp. 'Vietnam'
- Scrophulariaceae sp.

การดูแลและบำรุงรักษา

1. ช่วงเดือนแรกของการตั้งตู้ (09/03/62 - 08/04/62)
- เปลี่ยนถ่ายน้ำ 50% ทุกสัปดาห์ (วันเสาร์)
- ใส่ Green Bacter Plus (ADA) ทุกวันในสัปดาห์แรก วันละ 12 หยด หลังจากนั้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 12 หยด (ทุกวันพุธ และวันเสาร์ หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ)
- ใส่ Bacter Ball (ADA) สัปดาห์ละ 4 ลูก
- ใส่ Brightly K (ADA) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันพุธ กับ วันเสาร์หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ครั้งละ 5 บีบ
- ใส่ Green Gain สัปดาห์ละครั้ง หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ จำนวน 12 หยด
- เปิดไฟ จำนวน 5 ชั่วโมง (06.00 - 11.00 น.)
- ให้ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อัตรา 1 ฟอง/วินาที ตลอด 24 ชั่วโมง
- งดสัตว์น้ำทุกชนิด

2. ช่วงเดือนที่ 2 ภายหลังการตั้งตู้ (09/04/62 - 08/05/62)
- เพิ่มต้นไม้
- เปลี่ยนถ่ายน้ำ 50% ทุกสัปดาห์ (วันเสาร์)
- ใส่ Green Bacter Plus (ADA) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 12 หยด (ทุกวันพุธ และวันเสาร์ หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ)
- ใส่ Bacter Ball (ADA) สัปดาห์ละ 2 ลูก
- ใส่ Green Brightly Step 1 (ADA) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันพุธ กับ วันเสาร์หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ครั้งละ 5 บีบ
- ใส่ Brightly K (ADA) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันพุธ กับ วันเสาร์หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ครั้งละ 5 บีบ
- ใส่ Green Gain สัปดาห์ละครั้ง หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ จำนวน 12 หยด
- เปิดไฟ จำนวน 11 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมงระหว่างวัน (ช่วงแรก 06.00 - 11.00 น./ พักปิดไฟ 11.00 - 12.00 น./ ช่วงที่สอง 12.00 - 18.00 น.)
- ให้ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อัตรา 1 ฟอง/วินาที 11 ชั่วโมง (06.00 - 17.00 น.)
- ใส่สัตว์น้ำ กินตะไคร่ ดังนี้ ปลาอ็อตโตไซคลิน 10 ตัว/ ปลาพานาเมนส์ 3 ตัว/ ปลาเล็บมือนาง 10 ตัว/ หอยเขา 40 ตัว/ กุ้งยามาโมโต๊ะ 10 ตัว

3. ช่วงเดือนที่ 3 ภายหลังการตั้งตู้ (09/05/62 - 08/06/62)
- ตัดแต่งทุกสัปดาห์ และเพิ่มต้นไม้ ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
- เปลี่ยนถ่ายน้ำ 50% ทุกสัปดาห์ (วันเสาร์)
- ใส่ Green Bacter Plus (ADA) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 12 หยด (ทุกวันพุธ และวันเสาร์ หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ)
- ใส่ Bacter Ball (ADA) สัปดาห์ละ 1 ลูก
- ใส่ Green Brightly Step 1 (ADA) ทุกวัน วันละ 5 บีบ
- ใส่ Brightly K (ADA) ทุกวัน วันละ 5 บีบ
- ใส่ Green Gain สัปดาห์ละครั้ง หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ จำนวน 12 หยด
- เปิดไฟ จำนวน 11 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมงระหว่างวัน (ช่วงแรก 06.00 - 11.00 น./ พักปิดไฟ 11.00 - 12.00 น./ ช่วงที่สอง 12.00 - 18.00 น.)
- ให้ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อัตรา 1 ฟอง/วินาที 11 ชั่วโมง (06.00 - 17.00 น.)

4. ช่วงเดือนที่ 4 ภายหลังการตั้งตู้ (09/06/62 - 08/07/62)
- ตัดแต่งทุกสัปดาห์ และเพิ่มต้นไม้ ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
- เปลี่ยนถ่ายน้ำ 50% ทุกสัปดาห์ (วันเสาร์)
- ใส่ Green Bacter Plus (ADA) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 12 หยด (ทุกวันพุธ และวันเสาร์ หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ)
- ใส่ Bacter Ball (ADA) สัปดาห์ละ 1 ลูก
- ใส่ Green Brightly Special Lights (ADA) ทุกวัน วันละ 10 บีบ
- ใส่ Brightly K (ADA) ทุกวัน วันละ 10 บีบ
- ใส่ Green Brightly Iron (ADA) ทุกวัน วันละ 10 บีบ
- ใส่ Green Gain สัปดาห์ละครั้ง หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ จำนวน 12 หยด
- เปิดไฟ จำนวน 11 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมงระหว่างวัน (ช่วงแรก 06.00 - 11.00 น./ พักปิดไฟ 11.00 - 12.00 น./ ช่วงที่สอง 12.00 - 18.00 น.)
- ให้ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อัตรา 2 ฟอง/วินาที 11 ชั่วโมง (06.00 - 17.00 น.)
- ใส่ปลาสวยงามและกุ้งแคระ
- ให้อาหารปลา AP3 Gold (ADA) 1 ครั้ง/ วัน เวลา 07.00 น.

5. ช่วงเดือนที่ 5 เป็นต้นไป ภายหลังการตั้งตู้ (09/06/62 - ปัจจุบัน)
- ตัดแต่งทุกสัปดาห์ และเพิ่มต้นไม้ ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
- เปลี่ยนถ่ายน้ำ 50% ทุกสัปดาห์ (วันเสาร์)
- ใส่ Green Bacter Plus (ADA) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 12 หยด (ทุกวันพุธ และวันเสาร์ หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ)
- ใส่ Bacter Ball (ADA) สัปดาห์ละ 1 ลูก
- ใส่ Green Brightly Special Lights (ADA) ทุกวัน วันละ 10 บีบ
- ใส่ Brightly K (ADA) ทุกวัน วันละ 10 บีบ
- ใส่ Green Brightly Iron (ADA) ทุกวัน วันละ 10 บีบ
- ใส่ Green Gain สัปดาห์ละครั้ง หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำ จำนวน 12 หยด
- เปิดไฟ จำนวน 11 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมงระหว่างวัน (ช่วงแรก 06.00 - 11.00 น./ พักปิดไฟ 11.00 - 12.00 น./ ช่วงที่สอง 12.00 - 18.00 น.)
- ให้ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อัตรา 3 ฟอง/วินาที 11 ชั่วโมง (06.00 - 17.00 น.)
- ให้อาหารปลา AP3 Gold (ADA) 1 ครั้ง/ วัน เวลา 07.00 น.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12/08/2562 [20:00:00] โดย Agueus »
ขอความกรุณาปิด Ad-Blocker เวลาเปิดเว็บนี้ด้วยครับ
เว็บไซต์ของเรามีรายได้เพียงทางเดียวคือรายได้จากการโฆษณา และหนึ่งในช่องทางโฆษณาของเราคือ Google adsense หากคุณใช้ โปรแกรมหรือตัวเสริมที่บล็อกโฆษณาประเภท Ad-Blocker กับเว็บของเรา ก็จะทำให้ทางเว็บขาดรายได้ส่วนนี้ไป โฆษณาที่ทางเว็บเลือกก็เป็นแบบที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานมากนักอยู่แล้ว ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านๆไปได้ครับ ดังนั้นขอความกรุณาใส่ c1ub.net ไว้ใน whitelist ของโปรแกรมหรือปิดการทำงานของโปรแกรมบล็อกโฆษณาด้วยครับ (หากคุณเห็นข้อความนี้โดยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Ad-Blocker ใดๆ รบกวนจิ้ม --> ส่ง PM บอกแอดมิน ทีครับ)
สวยครับ มีต้นอะไรมั่งครับนี่
สวยครับ <3
สายพันธุ์ไม้น้ำของตู้นี้
- Bolbitis heudelotii
- Bucephalandra sp. 'Apple Leaf'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Ghost'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Ghost 2016'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Purple'
- Bucephalandra sp. 'Kedagang'
- Bucephalandra sp. 'Red Catherinae'
- Cryptocoryne axelrodi
- Cryptocoryne flamingo
- Cryptocoryne hudoroi
- Cryptocoryne petchii 'Pink'
- Cryptocoryne spiralis 'Tiger'
- Cryptocoryne striolata
- Cryptocoryne striolata 'mini'
- Cryptocoryne wendtii 'Green Gekko'
- Cryptocoryne wendtii 'Pink Panther'
- Cryptocoryne wendtii 'Tropica'
- Cryptocoryne x purpurea
- Echinodorus tenellus var. broad leaf
- Eriocaulon sp. 'Dark Leaf'
- Hydrocotyle tripatita mini
- Hygrophila sp. 'Araguaya Sharp Leaf'
- Hygrophila pinnatifida
- Hygrophila rosanervig
- Hygrophila sp. 'Tiger'
- Limnophila hippuridoides
- Ludwigia inclina var. verticillata sp. 'Cuba'
- Ludwigia repens 'Super Red'
- Micranthemum sp. 'Montecarlo 3'
- Myriophyllum sp. 'Guyana'
- Nesaea pedicellata
- Pogostemon helferi
- Pogostemon deccanensis
- Pogostemon stellatus 'Dassen'
- Rotala sp. 'Bangladesh'
- Rotala sp. 'Ceylon'
- Rotala macranda
- Rotala macranda 'Bangladesh'
- Rotala macranda 'Green'
- Rotala macranda sp. 'Mini'
- Rotala sp. 'Hra'
- Rotala nanjean
- Rotala sp. 'Pink'
- Rotala rotundifolia 'Green'
- Rotala sp. 'Sunrise'
- Rotala sp. 'Vietnam'
- Scrophulariaceae sp.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21/07/2562 [14:14:50] โดย Agueus »
สวยครับ <3
ขอบคุณครับ
สวยครับ มีต้นอะไรมั่งครับนี่
ขอบคุณครับ ใส่รายชื่อพันธุ์ไม้น้ำไว้ให้แล้วนะครับ
อย่างงามเลย สวยมากครับ  [thumbup] [thumbup]
เพียบเลย  ขอบคุณครับ
มีรูปใหญ่ๆกว่านี้ไหมครับ สีโหดโดนใจมากมาย [perv03]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27/07/2562 [19:13:53] โดย Agueus »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27/07/2562 [19:12:25] โดย Agueus »
มีรูปใหญ่ๆกว่านี้ไหมครับ สีโหดโดนใจมากมาย [perv03]
สายพันธุ์ไม้น้ำของตู้นี้
- Bolbitis heudelotii
- Bucephalandra sp. 'Apple Leaf'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Ghost'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Ghost 2016'
- Bucephalandra sp. 'Brownie Purple'
- Bucephalandra sp. 'Kedagang'
- Bucephalandra sp. 'Red Catherinae'
- Cryptocoryne axelrodi
- Cryptocoryne flamingo
- Cryptocoryne hudoroi
- Cryptocoryne petchii 'Pink'
- Cryptocoryne spiralis 'Tiger'
- Cryptocoryne striolata
- Cryptocoryne striolata 'mini'
- Cryptocoryne wendtii 'Green Gekko'
- Cryptocoryne wendtii 'Pink Panther'
- Cryptocoryne wendtii 'Tropica'
- Cryptocoryne x purpurea
- Echinodorus tenellus var. broad leaf
- Eriocaulon sp. 'Dark Leaf'
- Hydrocotyle tripatita mini
- Hygrophila sp. 'Araguaya Sharp Leaf'
- Hygrophila pinnatifida
- Hygrophila rosanervig
- Hygrophila sp. 'Tiger'
- Limnophila hippuridoides
- Ludwigia inclina var. verticillata sp. 'Cuba'
- Ludwigia repens 'Super Red'
- Micranthemum sp. 'Montecarlo 3'
- Myriophyllum sp. 'Guyana'
- Nesaea pedicellata
- Pogostemon helferi
- Pogostemon deccanensis
- Pogostemon stellatus 'Dassen'
- Rotala sp. 'Bangladesh'
- Rotala sp. 'Ceylon'
- Rotala macranda
- Rotala macranda 'Bangladesh'
- Rotala macranda 'Green'
- Rotala macranda sp. 'Mini'
- Rotala sp. 'Hra'
- Rotala nanjean
- Rotala sp. 'Pink'
- Rotala rotundifolia 'Green'
- Rotala sp. 'Sunrise'
- Rotala sp. 'Vietnam'
- Scrophulariaceae sp.

ไม่เห็นใครพิมพ์ชื่อต้นไม้แบบนี้มานานมากแล้วววว

เยี่ยมครับ