วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [11:45:03]

นานาสาระกุ้งเครย์ฟิช : ความแตกต่างของการปล่อยตัวอ่อนของกุ้งเครย์ฟิชกับกุ้งอื่นๆนานาสาระกุ้งเครย์ฟิช : ความแตกต่างของการปล่อยตัวอ่อนของกุ้งเครย์ฟิช กับกุ้งประเภทอื่น

กุ้งเครย์ฟิช นั้นไม่มีรูปแบบของการปล่อยตัวอ่อน ล่องลอยไปในสายน้ำ และเมื่อกุ้งเครย์ฟิชนั้นมีการพัฒนาตัวเอง จากไข่ มาเป็นตัวอ่อน ที่เรียกกันว่า juvenile ในทั้งวงศ์ Astacidae , Cambaridaeและ Parastacidae โดยตัวอ่อนจะอาศัยอยู่กับแม่กุ้ง จนกว่าแข็งแรง พร้อมที่จะออกไปอาศัยอยู่ในธรรมชาติต่อไป ซึ่งในสภาพที่กุ้งเครย์ฟิชนั้น ไม่มีการปล่อยลูกกุ้งเป็นแพลงค์ตอนนี่ ทำให้กุ้งเครย์ฟิชนั้น ถูกแยกประเภทได้ง่าย เมื่อเทียบกับ กุ้ง Lobster และ กุ้งประเภท prawn ทั้งหลาย เช่น พวกกุ้งกุลาดำ นั่นเอง
ขอความกรุณาปิด Ad-Blocker เวลาเปิดเว็บนี้ด้วยครับ
เว็บไซต์ของเรามีรายได้เพียงทางเดียวคือรายได้จากการโฆษณา และหนึ่งในช่องทางโฆษณาของเราคือ Google adsense หากคุณใช้ โปรแกรมหรือตัวเสริมที่บล็อกโฆษณาประเภท Ad-Blocker กับเว็บของเรา ก็จะทำให้ทางเว็บขาดรายได้ส่วนนี้ไป โฆษณาที่ทางเว็บเลือกก็เป็นแบบที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานมากนักอยู่แล้ว ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านๆไปได้ครับ ดังนั้นขอความกรุณาใส่ c1ub.net ไว้ใน whitelist ของโปรแกรมหรือปิดการทำงานของโปรแกรมบล็อกโฆษณาด้วยครับ (หากคุณเห็นข้อความนี้โดยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Ad-Blocker ใดๆ รบกวนจิ้ม --> ส่ง PM บอกแอดมิน ทีครับ)