วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 [03:31:09]

สำหรับพูดคุยสอบถามเรื่องอุปกรณ์ที่ไม่รู้จะลงห้องไหนและการ D.I.Y. (Do it yourself)