วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [02:11:19]

สำหรับพูดคุยสอบถามเรื่องอุปกรณ์ที่ไม่รู้จะลงห้องไหนและการ D.I.Y. (Do it yourself)