ปากกาวัดค่าสารละลายในน้ำ TDS Meter วัดค่า Total Dissolved Solid (TDS) ได้ตั้งแต่ 0-9990ppm และยังวัดอุณหภูมิได้ในแท่งเดียวกัน

ใช้แบตเตอรี่ LR44 1.5v x2

ปากกาวัดค่าสารละลายในน้ำและอุณหภูมิ TDS Meter+Thermometer 2-in-1

  • รหัสสินค้า: TDS-PEN01
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 250บาท