การแจ้งชำระเงิน

หากลูกค้าชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระเงินผ่านทางแบบฟอร์ม contact หรือ E-mail c1ubbbbbb@gmail.com หรือแจ้งผ่านทาง LineID: c1ub.net โดยการแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน หรือแจ้งเป็นเลขที่บัญชีที่โอนมาก็ได้ครับ