วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [04:33:54]

ข้อมุลของ Sundadanio axelrodi ปลาซิวเขียว<ฟ้า> อินโดนีเซียนะครับ

ข้อมุลของ ปลาซิวเขียว<ฟ้า>  อินโดนีเซียนะครับจากลิ๊งค์ข้างล่างนี้ที่คุณบัง หามาให้นะครับ ผมลองแปลดูนะครับ
 เผื่อเป็นข้อมูลและความสะดวกของเพื่อนๆพี่ๆนะครับ [smile01]

https://www.seriouslyfish.com/species/sundadanio-axelrodi/แต่สารภาพว่าบางคำผมก็ไม่แน่ใจในคำแปลเหมือนกันนะครับ < เรื่องของสำนวน กับศัพท์ >
และไม่ได้แปลมาทั้งหมดน่ะครับ  ผมเห็นว่าเอาแบบเนื้อๆสำหรับคนที่หาซื้อมาเลี้ยงกับตู้ตัวเองครับก็ขอรบกวนผู้รู้ช่วยดูหน่อยก็แล้วกันนะครับ
ถ้าผมแปลผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆ  ต้องรบกวนแก้ให้หน่อยครับDistribution
การแพร่พันธ์

Supposedly native to the Greater Sunda Islands of Borneo and Sumatra as well as the Riau Archipelago and Bangka Island off the east coast of Sumatra but the only collection/locality details we have been able to find refer to Bornean populations. Numerous records also exist from the Indonesian provinces of West Kalimantan (Kalimantan Barat), Central Kalimantan (Kalimantan Tengah) and South Kalimantan (Kalimantan Selatan) but the species appears not to occur in the north of the island.

ถิ่นกำเนิดอยู่แถบ เกาะซุนดา บอร์เนียว  สุมาตรา   และอีกหลายๆแถบของอินโดนีเซีย
 

It exists in several colour forms depending on locality; fish from the south and east of Sarawak state in Malaysian Borneo are green/blue in colour while those found in the west are red/orange, for example. It would be useful if these variants were labelled with the collection details by hobbyists and scientists alike in order to preserve bloodlines and maintain greater accuracy although normally they are just labelled with the distinguishing colour eg. ‘red’, ‘green’ or ‘blue’.สีของปลานี้จะแตกต่างและแยกได้ตามถิ่นที่พบ   
เช่น ปลาจากทางไต้กับตะวันออกในมาเลย์ บอร์เนียว จะมีสีเขียว / น้ำเงิน 
และจะมีสี แดง / ส้ม ในปลาจากทิศตะวันตก เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ ในการปกป้องสายพันธ์ให้ปลาในแต่ล่ะพื้นที่มีสายเลือดบริสุทธ์  เพื่อเอาใว้แยกความต่างของสี แดง เขียว น้ำเงิน ของปลาแต่ล่ะถิ่นHabitat
ถิ่นที่อยู่

Inhabits black water streams and pools associated with ancient forest peat swamps. The water is stained brown due to the release of tannins and other chemicals released by decomposing organic matter and the substrate scattered with fallen leaves, twigs and branches. Such environments characteristically contain very soft (negligible hardness), acidic (pH as low as 4.0) water and are often dimly-lit due to the forest canopy above and dense marginal vegetation. Across much of Southeast Asia these precious biotopes are under threat from rubber/palm oil plantations, building developments and other human activities.อาศัยตามแหล่งธารน้ำไหลสีดำ  ตามป่าโบราณ ที่มีดินเลนที่เกิดจากซากพืชทับถมกันเป้นเวลานานๆ 
น้ำที่มีสีน้ำตาลที่มีสารเทนนิน และสารประกอบอื่นๆที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของซากสิ่งมีชิวิต
และอื่นๆ อย่างพวกใบใม้ กิ่งใม้ ที่ร่วงลงไปในน้ำ   
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ค่าน้ำต้องอ่อน  ค่า PH อยู่ที่ประมาณ  4.0 โดยที่มีสิ่งปกคลุมอยู่เหนือน้ำ และน้ำมีตะกอนเล็กๆขุ่นๆจากพืช

ในอาเซียนสภาพแวดล้อมนี้กำลังถูกคุกคามจากการทำสวนปาล์ม การก่อสร้าง และการรุกรานจากคนMaximum Standard Length
20 – 22 mm.

ขนาดมาตรฐานทั่วไป อยู่ที่ 20 – 22 mm.Aquarium Size TOP  ขนาดตู้

A group can be housed and will breed in a tank with dimensions of only 12″ x 8″ x 8″/30cm x 20cm x 20cm/12.5 litres
although water quality may become an issue unless strictly monitored.
We think something measuring around 18″ x 10″ x 10″/45cm x 20cm x 20cm/29.5 litres or more is preferable for long-term care.


สามารถนำมาเลี้ยงเป้นฝูงได้ในตู้ที่มีขนาด <ตั้งแต่ , เพียง> 12″ x 8″ x 8″/30cm x 20cm x 20cm/12.5 litres เท่านั้น
โดยคุณภาพน้ำอาจจะต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวด
แต่คิดว่าการเลี้ยงดูในตู้ขนาดประมาณ 18″ x 10″ x 10″/45cm x 20cm x 20cm/29.5 litres หรือใหญ่กว่านั้นจะเหมาะในการดูแลในระยะยาวมากกว่า
Maintenance การดูแลรักษา


Best kept in a densely-planted tank and is an excellent choice for the carefully-aquascaped set-up. The addition of some floating plants and driftwood roots or branches to diffuse the light entering the tank also seems to be appreciated and adds a more natural feel. Filtration does not need to be particularly strong as it mostly hails from sluggish waters and may struggle if there is a fast current.


เหมาะสมกับการเลี้ยงในตู้ที่มีการปลูกพืชแน่นๆตู้ หน่อย และจะดีมากสำหรับตู้ที่ถูกเซตมาอย่างดี 
และเพิ่มเติมคือการใส่พวกพืชลอยน้ำ กิ่งใม้ รากใม้ หรือ มีกิ่งก้านสาขาอะไรเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้ร่มเงา แสงรำไร เหมือนแหล่งธรรมชาติ

กรองที่ใช้ไม่ต้องการแรง เพียงแค่กระแสน้ำเอื่อยๆแค่นั้น  และอาจมีการว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นได้ถ้าน้ำไหลแรง
To see it at its best a biotope-style set-up can also make an interesting project. A soft, sandy substrate is probably the best choice to which can be added a few driftwood roots and branches, placed in such a way that plenty of shady spots are formed. If you can’t find driftwood of the desired shape common beech or oak is safe to use if thoroughly dried and stripped of bark.สำหรับการเซตตู้ตามสภาพระบบนิเวศน์นั้นจะเป็นโปรเจ็คที่น่าสนุก   
น้ำอ่อน ใช้ทรายเป็นซับเตรท อาจจะเป้นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยสามารถเอากิ่งใม้ รากใม้ใส่เพิ่มตบแต่งลงไปได้
สถานที่ตั้งก็ควรเป็นที่ร่ม   ถ้าเราหากิ่งใม้ที่จะเอามาแต่งเลียนแบบแทนต้นบีชหรือต้นโอ๊คไม่ได้
ก็ไปหากิ่งใม้ที่แห้งจริงๆและไม่มีเปลือกมาใช้แทนThe addition of dried leaf litter (beech, oak or Ketapang almond leaves are all suitable; we like to use a mixture of all three) would further emphasise the natural feel and as well as offering even more cover for the fish brings with it the growth of microbe colonies as decomposition occurs. These tiny creatures can provide a valuable secondary food source for fry whilst the tannins and other chemicals released by the decaying leaves are thought to be beneficial for blackwater fish species such as this.
Leaves can be left in the tank to break down fully or removed and replaced every few weeks.เพิ่มเติมคือใส่ใบใม้แห้งๆลงไป  <ใบบีช ใบโอ๊ค หรือ ใบKetapang เหมาะสมที่จะใช้  เราใช้ผสมกันไป > เพื่อความที่จะเน้นให้เหมือนธรรมชาติมากเท่าที่จะทำได้
เพื่อการที่ปลาจะได้ใช้ซ่อนตัวได้ และเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายสิ่งเน่าเปื่อยด้วย สิ่งมีชิวิตขนาดเล็กพวกนี้จะสามารถบำบัดน้ำด้วยเทนนิน และสารอื่นๆที่ได้จากใบใม้
สารพวกนี้มีประโยชน์สำหรับสายพันธ์ปลาที่อาศัยในน้ำแบบblackwater  อย่างเช่นซิวเขียวนี้ 
เราสามารถปล่อยใบใม้ทิ้งใว้ในตู้สองสามอาทิตย์ได้เลยแล้วค่อยไปเก็บออก
Allow the wood and leaves to stain the water. A small net bag filled with aquarium-safe peat can also be added to the filter or hung over the edge of the tank to aid in the simulation of black water conditions. Alternatively obtain some genuine peat fibre and simply drop a few handfuls into the tank. This will become completely saturated with water after a few days and sink to the bottom where it can look really effective. Provided a good routine of water maintenance is practiced no adverse effects should occur using either peat or leaves in an aquarium.ขอนใม้กับใบใม้ก็ใส่ลงไปในตู้ได้ เพื่อให้เกิดสีของน้ำ   
ถุงตาข่ายเล็กๆใส่มีเดียพวกaquarium-safe peatก็สามารถใส่ลงไปได้โดยอาจจะใส่ลงไปในกรอง หรือใส่ใว้ตรงมุมตู้ เพื่อรักษาสภาพจำลองของน้ำแบบblack waterเอาใว้

ส่วนอีกทางเลือกหนึ่ง ก็ใช้สารสกัดที่ได้จากpeat มาหยดใส่ตู้  น้ำก็จะเซตตัวได้ในเวลาไม่กี่วัน และเมื่อมันจมลงไปถึงก้นตู้ก็จะมีประสิทธิภาพมาก
ควรดูแลรักษาตู้และค่าของน้ำอย่างสม่ำเสมอFairly dim lighting should be used to simulate the conditions the fish would encounter in nature. You could add some aquatic plants that can survive under such conditions such as Microsorum pteropus, Taxiphyllum barbieri or Cryptocorynes, and a few patches of floating vegetation would be really useful to diffuse the light entering the tank too. Note that this fish should not be added to a biologically immature tank as it can be susceptible to swings in water chemistry and a regime of regular, small (10% or less of tank volume)
water changes is recommended in order to minimise stress.


สภาพของการให้แสงสว่างควรจะคิดให้เหมือนตามธรรมชาติ  ควรใส่ต้นใม้ลงไปด้วย เช่น จาวาเฟิร์น , จาวามอส หรือ Cryptocorynes  , และอาจจะเสริมด้วยพืชที่ลอยน้ำ เพื่อลดแสง
ไม่ควรเลี้ยงในตู้ที่สภาพยังไม่สมบูรณ์ ค่าน้ำที่แกว่ง น้ำที่ปนสารเคมี และสภาพผิดธรรมชาติอื่น  , ตู้เล็ก (10% or หรือน้อยกว่าปริมาตรตู้ )Water Conditions
Temperature: 73 – 79°F/23 – 26°C


สภาพน้ำ  อุณหภูมิเหมาะสมอยู่ที่ 73 – 79°F/23 – 26°C
pH: Requires strictly acidic conditions within the range 4.0 – 6.5.
ค่าpH อยู่ที่ 4.0 – 6.5.


Hardness: 0 – 5°H
ความกระด้าง 0 – 5°HDiet อาหาร

Presumably feeds on small aquatic crustaceans, worms, insect larvae and other zooplankton in nature. It can be a little picky in the aquarium and may not accept dried foods although in some cases they will learn to take them over time. At any rate they should always be offered regular meals of small live or frozen fare such as Artemia nauplii, Daphnia, grindal, micro and chopped bloodworm in order to develop ideal colour and conditioning. Newly-imported specimens are often in poor condition and can be difficult to acclimatise to aquarium life. Small live foods are therefore recommended as an initial diet, with dry and frozen products being introduced as the fish become settled.


สันนิษฐานว่า เลี้ยงพวกมันด้วยกุ้งเล็กๆ<?> หนอนแดง แมลง หรือไรน้ำตามธรรมชาติ
 ซึ่งอาจเป้นเรื่องยุ่งยากอยู่เล็กน้อย และอาจไม่กินอาหารเม็ดในบางกรณีด้วยการฝึกให้กินต้องอาศัยเวลา 
หรืออาจให้เป้นพวกอาหารแช่แข็ง เช่น Artemia nauplii, Daphnia, grindal, micro and chopped bloodworm หนอนแดง เพื่อให้ปลามีสีสวย
อาหารที่เหมาะสุดคือ พวกของสดเป้นหลัก สลับกับอาหารแช่แข็ง 

Behaviour and Compatibility 
ลักษณะนิสัย และ การจับฝุง

It is very peaceful but does not make an ideal community fish due to its small size and rather timid nature. It will do best when maintained alone or with similarly-sized species that enjoy comparable water conditions such as Boraras, Eirmotus, Trigonostigma. If geography is not an issue we suspect it will also thrive alongside small South American characins such as Nannostomus anduzei, N. mortenthaleri, Paracheirodon simulans, Hyphessobrycon amandae or perhaps Lepidarchus adonis from western Africa.


เป็นปลาที่รักสงบแต่ไม่ค่อยจับฝูง และค่อนข้างขี้อายตามธรรมชาติ   
จะดีมากถ้าเลี้ยงเดี่ยวๆ<?> หรือเลี้ยงรวมกับปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือสปีชี่ย์เดียวกัน มันจะสามารถอยู่ได้อย่างดีในสภาพน้ำแบบเดียวกัน
ตัวอย่างปลาที่เลี้ยงรวมกันได้ก็เช่น ซิวแคระ,ตะเพียนแคระ, ซิวขวาน  ถ้าเรื่องความเกี่ยวข้องตามธรรมชาติไม่มีปัญหา
 มันก็จะโตได้ประมาณปลาคาราซินแถบอเมริกาไต้ อย่างเช่นพวก Nannostomus anduzei, N. mortenthaleri, Paracheirodon simulans, Hyphessobrycon amandae
หรือแม้กระทั่ง Lepidarchus adonis จากอาฟริกาตะวันตกIt’s a schooling species by nature and really should be kept in a group of at least 20-30 specimens. Maintaining it in decent numbers will not only make the fish less nervous but will result in a more effective, natural-looking display. Males will also display their best colours and some interesting behaviour as they compete with one other for female attention. We don’t advise mixing the different colour forms though as unnecessary hybridisation might occur.


ผสมพันธ์โดยธรรมชาติ  ควรเลี้ยงเป้นฝูง ฝุงล่ะ 20-30 ตัว  การเลี้ยงดูแลในจำนวนที่เหมาะสมจะทำให้ปลาไม่เครียด แลดูเหมือนธรรมชาติ
ตัวผู้จะอวดสีตามลำตัวและแสดงท่าทางเรียกร้องความสนใจต่อตัวเมีย
 
ไม่แนะนำให้ทำการทำฟอร์มผสมสีปลาโดยไม่จำเป้น เพราะอาจทำให้เกิดปลาเลือดผสมข้ามสายพันธ์ได้
Sexual Dimorphism  การจำแนกเพศ


Externally, mature males are more colourful and noticeably slimmer than females. In some colour forms they also exhibit dark colouration in the anterior portion of the anal fin whereas in others the same area is red, while females have a colourless anal fin. This species also exhibits unique dimorphism in musculature and structure of the pectoral girdle, skeleton and Weberian apparatus, allowing males to produce audible croaking/chirruping sounds when stressed (Conway and Britz, 2007). These can be heard when the fish is removed from the water (highly unrecommended; see ‘notes’ section) or in the aquarium during dominance battles between rival males. The authors hypothesised that the sounds are produced either by grinding the modified 5th pectoral fin ray against the cleithrum or using the “bulbous” muscle tissue like a drum. Such adaptations are thought to be unique among the Teleostei group of ray-finned fishes and may be involved in both sexual and hierarchical display behaviour.ภายนอก ตัวผู้โตเต็มวัยจะมีสีสดสะดุดตามากกว่าตัวเมีย และทรงผอมบางกว่าตัวเมีย 
ในบางฟอร์มของสี พวกมันก็ไปโชว์ในส่วนครีบท้ายก้น ในขณะที่ตัวเมียไม่มีสีในบริเวณนี้ 

และพวกมันยังจำแนกเพศได้จากโครงสร้างกล้ามเนื้อที่หน้าอก ก้าง และ Weberian apparatus<?>
โดยตัวผู้ยังสามารถทำเสียงได้ด้วยเวลามันเครียด ตกใจ <?> เราอาจเคยได้ยินตอนจับปลาขึ้นจากน้ำแล้วปลาส่งเสียง 
หรือส่งเสียงขู่กันในช่วงที่มีการต่อสู้กันของตัวผู้ <?>

Reproduction การขยายพันธ์


This species has not been bred often in the hobby which is probably down to the fact it does not appreciate fluctuating water conditions, making it difficult to arrange separate spawning/rearing tanks. Reports do exist, however, and the greatest successes have been when the adult fish are maintained alone as a good-sized group in heavily-planted, mature aquaria. The pH should ideally be below 6.0 with other parameters within the ranges suggested here, the most important factor being that they remain stable. The simulation of blackwater conditions using leaves and real peat fibre is thought to be highly beneficial due to the microorganisms which proliferate in such set-ups. Bright lighting is best avoided, however. Feed the fish with plenty of live and frozen foods and they should come into spawning condition, and if the tank contains the requisite balance between cover, water conditions and microfauna fry should start to appear without further intervention.


ปลาชนิดนี้มักไม่ค่อยสามารถขยายพันธ์ได้จากการเลี้ยงในตู้  < hobby >  โดยมักจะมีที่มาจากเรื่องของสภาพน้ำ ซึ่งทำให้ยากในการแยกตู้เพื่อการวางใข่
แต่อย่างไรก็ตาม ก้ยังประสบผลสำเร็จขึ้นได้ในการทำให้ปลาที่เลี้ยงมีขนาดใหญ่ขึ้น ในตู้ขนาดใหญ่ หรือ อควาเรียม

ค่า pH สมควรจะต่ำกว่า 6.0 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำให้ที่เลี้ยงมีความเสถียร ในสภาพความเป้น blackwater
ควรหลีกเลี่ยงใช้ไฟที่มีความสว่างสุงๆ


Notes ↑


This species was initially described as Rasbora axelrodi and is referred to as such in older literature, but in 1999 was moved into the new genus Sundadanio where it remains the monotype. Its wider placement within the family Cyprinidae is still not fully resolved. Following Rüber et al. (2007) it is most closely-related to the miniature species of the genus Paedocypris, the two genera characteristically lacking bones in the roof of the skull as well as exhibiting genetic similarities. However in some tests conducted during phylogenetic studies by Mayden et al. (2007) and Fang et al. (2009) it was unexpectedly recovered as the sister group to the subfamily Cyprininae, which includes such genera as Puntius, Garra, Epalzeorhynchos, Labeo, Carassius and Sawbwa. In others it occupied a position within the Danioninae being recovered variously as sister to Danionella (by Mayden et al.) or Paedocypris (by Fang et al./Rüber et al.). Based on current knowledge the latter placement seems the more likely, and there are some shared morphological aspects of the lower jaw between Sundadanio and other danionins which further imply their relatedness.

ปลาสายพันธ์นี้เคยรู้จักกันในชื่อ Rasbora axelrodi  เคยถูกอ้างอิงถึงในวรรณกรรมเก่า
 แต่ในปี  1999 มันถูกเปลี่ยนมาอยู่ในวงศ์  Sundadanio

และหลังจากนั้นก็ยังมีการจัดวงศ์ใหม่กันอยู่ < ส่วนที่เหลือขอละใว้นะครับ >Its small adult size evolved via a process known as miniaturisation characterised by sexually mature adults with a significantly reduced size of less than 20mm SL. Among bony fishes cyprinids are one of the few groups in which this phenomenon occurs repeatedly with all Barboides, Danionella, Microdevario, Microrasbora, Horadandia, Boraras, Paedocypris, Sawbwa and Sundadanio species representing miniaturised taxa along with a few members of Danio, Laubuca and Rasbora. All show a preference for still or slow-moving waters, often in nutrient-poor habitats such as forest peat swamps.ด้วยขนาดที่เล็กของมันถูกพัฒนาด้วยกระบวนการ ที่เรียกว่า miniaturisation characterised < เหมือนการย่อขนาด> ของปลาที่เต็มวัยด้วยอย่างสังเกตเห็นได้
จากขนาดที่เล็กกว่า 20mmในพวกปลาชนิดbony fishes cyprinids <เหมือนปลาตะเพียน>
ที่เป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นของกระบวนการทำซ้ำ ของสปีชี่ยส์ Barboides, Danionella, Microdevario, Microrasbora, Horadandia, Boraras, Paedocypris, Sawbwa and Sundadanio
< ส่วนที่เหลือขอละใว้นะครับ >


The anatomical structure of miniaturised cyprinids can vary greatly; there are two principle ‘groupings’ with some species possessing intermediate features to some degree. The first contains those fishes which though small are essentially proportionally dwarfed versions of their larger relatives e.g. Barboides, Microdevario, Microrasbora, Horadandia, Boraras, Sawbwa, Sundadanio, Danio, Laubuca and Rasbora.
 


โครงสร้างของปลาสามารถแตกต่างกันได้มาก   โดยที่ตามกฎเกณฑ์อยู่สองประการที่แบ่งพวกมันออกไปจากสปีชียส์ของญาติมันที่มีขนาดใหญ่กว่า
เช่น  Barboides, Microdevario, Microrasbora, Horadandia, Boraras, Sawbwa, Sundadanio, Danio, Laubuca and Rasbora.


The other includes those in which anatomical development stops at a point where adult still resemble a larval form of their larger ancestor i.e. Danionella and Paedocypris. The latter are usually referred to as ‘developmentally truncated’ or ‘paedomorphic‘ and are thought to have evolved via a process known as ‘progenetic paedomorphosis’ i.e. paedomorphosis brought about by accelerated maturation. They typically exhibit a simplified skeletal structure along with species-specific morphological peculiarities such as the tooth-like projections in male Danionella dracula. Britz et al. (2009) consider that developmental truncation may have facilitated the development of such novelties “by freeing large parts of the skeleton from developmental constraints, dissociating developmentally linked pathways and creating a greater potential for more dramatic changes”.

< ขอละใว้นะครับ >


Take note that S. axelrodi does not react well upon being exposed to the air. When transporting the fish try to transfer it to the bag or container underwater if possible, and any net used should be of the softest, finest grade available. Acclimatisation is best done slowly using a drip-method or similar. It is not really a good choice for newcomers to the hobby as it requires rather stringent water conditions but is not difficult to keep provided these needs can be met.


ปลาชนิดนี้โดนอากาศได้ไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นเวลาเคลื่อนย้ายปลาควรให้ถุงหรือคอนเทนเนอร์อยู่ไต้น้ำ <อาจจะหมายถึงเอาปลาใส่ถุงมาแล้วก็เอาถุงใส่ในน้ำอีกทีนะครับ >
โดยใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุด ที่นิ่มที่สุด   การปรับสภาพปลา ควรปรับสภาพด้วยวิธีหยดน้ำทีล่ะหยด <อาจจะหมายถึงเอาน้ำใหม่ถ่ายใส่ถุงหรือภาชนะที่ใส่ปลามาทีล่ะหยดนะครับ >

ปลาชนิดนี้อาจไม่เหมาะกับมือใหม่ เพราะการดูแล และการที่ต้องรักษาค่าน้ำที่เข้มงวด
แต่ก็ไม่ยากเกินความต้องการ


สรุปสำหรับผู้เลี้ยงนะครับ < แค่ user ไม่ถึงกับ supplied >
 

- ขนาดมาตรฐานทั่วไป อยู่ที่ 20 – 22 mm. ตัวผู้จะสีสดกว่า

-  ค่าpH อยู่ที่ 4.0 – 6.5.


-  เลี้ยงในตู้ที่ขนาดใหญ่สักหน่อย สัก 24" ขึ้นไป

-  เป้นปลาที่มาจากน้ำประเภท black water  จึงชอบน้ำที่ไหลเอื่อยๆ

-   เป็นปลาที่ไม่ต้องการแสงจ้ามาก  ที่เลี้ยงควรมีต้นใม้บังรำไรๆ หรือใช้ไฟที่เหมาะสม


-   สภาพน้ำ  อุณหภูมิเหมาะสมอยู่ที่ 73 – 79°F/23 – 26°C


-  ความกระด้าง 0 – 5°H


-  เป้นปลาที่ไม่ก้าวร้าว ควรเลี้ยงเป้นฝูง เพื่อความที่ปลาจะได้ไม่ตื่นตกใจ  ประมาณ 20-30 ตัว

- อาหารเป็นพวกหนอนแดง ไรแดง กินของสด  แต่อาหารเม็ดก็กินได้ถ้าฝึก


นี่คือทั้งหมดจากข้อมูลที่ได้เอามาแปลนะครับ
ถ้าเห็นว่าผมแปลไม่ถูกต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะครับ และไม่มีปัญหาเลยถ้าจะทักท้วงแก้ใขมาเพื่อความถูกต้องของข้อมูลครับ


ขอบคุณครับ  [smile03]<มาดูอีกที ดันลงในห้องใม้น้ำ [mock02]  ถ้าแอดมินเห้นว่าควรย้ายห้องก็ย้ายได้เลยนะครับ [smile03] >


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14/06/2562 [14:11:19] โดย GAMMARAY »
ขอความกรุณาปิด Ad-Blocker เวลาเปิดเว็บนี้ด้วยครับ
เว็บไซต์ของเรามีรายได้เพียงทางเดียวคือรายได้จากการโฆษณา และหนึ่งในช่องทางโฆษณาของเราคือ Google adsense หากคุณใช้ โปรแกรมหรือตัวเสริมที่บล็อกโฆษณาประเภท Ad-Blocker กับเว็บของเรา ก็จะทำให้ทางเว็บขาดรายได้ส่วนนี้ไป โฆษณาที่ทางเว็บเลือกก็เป็นแบบที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานมากนักอยู่แล้ว ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านๆไปได้ครับ ดังนั้นขอความกรุณาใส่ c1ub.net ไว้ใน whitelist ของโปรแกรมหรือปิดการทำงานของโปรแกรมบล็อกโฆษณาด้วยครับ (หากคุณเห็นข้อความนี้โดยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Ad-Blocker ใดๆ รบกวนจิ้ม --> ส่ง PM บอกแอดมิน ทีครับ)