วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [02:17:36]

รับสั่งทำกล่องแยก กุ้ง - ปลา อะคิริคใส กรองฝ้าอะคิริค ขนาดต่างๆครับ overflow. Box.