วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [04:02:45]

รับสั่งทำกล่องแยก กุ้ง - ปลา อะคิริคใส กรองฝ้าอะคิริค ขนาดต่างๆครับ overflow. Box.