วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 [11:39:27]

รับสั่งทำกล่องแยก กุ้ง - ปลา อะคิริคใส กรองฝ้าอะคิริค ขนาดต่างๆครับ overflow. Box.