วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 [08:54:00]

รับสั่งทำกล่องแยก กุ้ง - ปลา อะคิริคใส กรองฝ้าอะคิริค ขนาดต่างๆครับ overflow. Box.