วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [09:08:26]

กุ้งลอกคราบ แต่ส่วนก้ามไม่หลุด!!!!

อยากรบกวนถามท่านผู้รู้ในที่นี้หน่อยครับว่า.....ถ้ากุ้งเค้าลอกคราบออกมาแต่มันมีส่วนก้ามข้างนึงที่คราบมันไม่หลุด แล้วมันก็ติดอยู่แบบนั้นครับ ทำให้เหมือนก้ามข้างนั้นเค้าก็ใช้งานไม่ได้อ่ะครับ
เราควรทำอย่างไรดีครับ......จะต้องแกะให้เค้าหรือปล่อยไว้แบบนั้นครับ
ปล หลังจากลอกคราบเสร็จกุ้งเค้าก็ดูแข็งแรงปรกตินะครับ แต่ติดตรงที่ก้ามแค่นั้นครับ
{"message":{"xc":null,"yk":[18,8]},"messageType":"client_data"}{"message":{"oj":{"left":13,"top":23,"width":28,"height":28},"Oh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_VutKW41KAHmOAN2FC0SfLq6yP0pml-US40pXZ3Sb4Y1CHvPlqkKgiPRS-3UfOFBQrStMGBsl9agoAoOPLovMdzDoWOq-LK_TU_AbdJhZd709XxW8vnDVaegb6Xb4d0qycFZIjfGqIwzC3723I3kIKdL9PcKBa_HBEg608b1DOfjE-hAMnrLCTuywzWbIzExxs-wKwnwBgCtdIYx1dy-FT4QvoVNwFdBI8Ek1fsLKxbT7VbpcaPsA1pjUFTAkpQZRvgLXrNtsSJP04oHM9d_D0jCn_PRkfklm1SpWGh-x0noSsK_vlNpj5QdsZuAtYjmIbw5BqRMcdJ7Ubm25eGGam79yCCCtkoxRKfb36ql1r6ZaKUNhSQGqh5ZLQpQyawQFTNFKrFmiSD8V9J5_qvpMqLHqwu_4PNqxXn67eZpph6JZnxnZU88&hl=th&k=-731144760&v=r20170126104253&bcr=%5B-1021684470%2C1566049774%2C-1358287377%2C729796956%2C-1369700270%2C-1086414632%2C1206790857%5D&chr=%5B79%2C93%2C34%5D&hr=298553255&bg=!s7WgtZRHZyju3DTGcjNBnCJThVyp6kIHAAAALVcAAABhnATUnu7PazDNRifgx1Ek7Ho09MTF0oAUfFKC22zJu03H8HEyHZYE61W0h44MRGxFY58NzthU1Med3QpmHmnh_WqiQLNyKmhOZH35TC3h-wgoG5JMt0e6L_3Ni-gYTZKsEUwli27rbqBjkeozmuHFr1-H4tanzOCYEiZ204XFtDAO7NG0x-hBMmgGfCVNWkgHwQH2JFveFQfI7ecocg-mEk6RhEUX3eOpjrwjN4dF9NIxRJE_84l7M1rPhHKt7jFaF2mqHLH8ZWtFU9RIQiisSkwQ6Nouju2vypQkJK1GDF4EMhqiOFqCZIbP8ypCsLL_0KfWkUiIWnLAfx0PfsVOwqS_RcF_Zg3951sohaoNZ8dLlAHECpWjBJzLFNcWD22zxJ7vGgyfPrZTY1RJlZ7nTabdvSAmm8W2wPGzFAAY81lAxbhqtLZ3wTuNcuqSyrjoTN-waNMq3eaQN4fJCN_a5QUcpIk-QatRm0QzqUP8h-zj03UFlan-hXBizHwO-v-1OjrCwvA12jXMYiJ56YWN7hssRixGcx5bAP6KTBUzDYTUhNHwWAjgY2lPX9WpQZV3Jzg_ozlw8wuh14Aev3a8w4xP0kjy17jYePD1blR-u61FcV-E4zGI_AqebFmXDTkeqi2MRGJcK--iZUK1RuDULo2UPAbugsIM1mIz0IJTpQaOOv6iuOd01m6pFVKZR1Okc3gEyUiwKHQXKoG47P2pX9zoJFhpV-LtdVmRwHOiU3PtRDKuucQ7mh_RhBvKHyFKeUL-0sdXEJXfRW5Oi8xxu4qqLOJg-FviIFaQyFSJKQRN3h3o8Dkf3x9tgzGKUiDn9ssTjD6PvOwvX7tiQR11SVur1rvUBs8nAUAWx-6M8fjxjrgoiUhNDQRdjrSpoROtE6x18VNoto2ktR62WrO4F3ukrv4OIbuqxaCzOnDOAFexoHihzAu0xNozMyEVOJExulpP5SgVmFQsQz4K0rQ22UWMgjSxWfSZosWkFFHb4uBnSxeZxJGsiydtphRPew8Mqp0wMuom5MnlflIDvDRFoATHVHeK-x77nUoOu4Vba1ddQ_vI0xgv4xdQ2jgVWc6TOUaCVEHjKQ_SnMrp7UevmsZQCCwVF9J7RJmtJi1lCae8umoABcZBc08rlESZ0gueKvwVaWRUB2GkkCNB-mOWEMnJkBkbncNm32APCVpB-_qTtgzepU_P877C-gh1CAFoU3HyKT-kyF1Wo4ydX8nJZs2j3IMTqC-qETRxPRdTiAv6Awi-FY6oCtrn45flKzJrNBe8qJBIrrG4hssSb-fQ0G3fi-l5g3AnfbvJ6qsUndcqfUTfYciss7amlGvxSgv_oHNekI0ubCB6-cUgRXKd7T9ldBKCqLsnoCCdZUBhsHLYXFWvDylMp6sS-5ecS2N2PpU-Jj_kUT1eap84v7IBiT0BH0fXQbDGiWGh8dO_L7oQQR3Cb1o1uc9RNZ5-qRnzjBfQE_ypHWVH4WLT3kFKUTpcprzCPqUgoarrD9Nd0Y5gjcd2JTI2QWJ23ekp8lD4kGMWdPca2iKOZ8UYIR6XtIFd7pVLrg80AJl7suofi32lzLbEUhP15xT-G87pdOec1orSiTmdv7Ty09wh2emkkokoeFc8ZveX3q5u4IPIJahqpIjOPJgO","title":"โจทย์ recaptcha"},"Rg":"q6u6ntwevy1v"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VutUzhzbo01nH9U539raGtgTU9mpXfRs2Pqp-Ciy0C5SOvXnZB8mElAL1_3KegLSaiGkd7MLFNDcDY_gQQCEuYX-ehI8L2FH9FmNsE2cIrVgHdIVnvj7wed1FD8J6I1jNHmGaVvIOnOBzRFeuz5tt90ZwFIAMWkEy3a0sf45QrG3J48HTVQ23h378GCjFruTbCOvs2yQpJmAP92C6eVoXOXrPM5R0dW1UvX_j92Hrcd-MNr6gMkRG49T-jZa3JIv-kOg2W1LlUu3Nh6GkLGIWn7eZomVnPMpv-jNPclm4Dv7Qo6QGa0WBbotb6SffOK31tvriifRhCO9BLyqmJtiLEFWLSrSza7XRgqPOOfcgn2Ml5mHNq2aZze-vO-FSg7iWCqHJ0dYvZysvPeQY3-JK4SplWRxpiDgzh2ECAbscBDpb6RuvVRVPt7VMsJZJYLijQXY2IGVxTY_xOhGwe5jlbfRJp174M0jSi3ZuaS962Fu4ABRqkKDd8xD0IBwVgqqeCtcoT4pSQFvmMnR4TYmA_SRH8LN5xdcPZw0OEDWrCJqxY7t47bfpLplZ8hDiEaCKmkwB41GRQUbYHiK3xw2ZDK6Y9Y8gtomahSsUHoip4OwpuUyAIzvLjSt7DfPsGGrEHYVUx1e7AghN-EyNfhAi9bktirE4jVNn1wEpZC79tqNh6tcD9UX7HaNfeKGtKiZ3BqWB4MogIUJgkFAckvicZS1l8CeaJ6B2477-yzBBN5w2A46bOVowFDbAv8K_CfQQK0TDFBi6K4h0soFAlr-vye088dY8R8LVyu-vPojwySwbcHVcqRTtdIiGMKYF30pGzgemUp4uWHsUtFjbUfxZ-7aWBenGRiQFo4EbykzGYuKTUsP7yZmhNPoHQQ-rF6J1UedApMqCL0TztUiSHcckPYVaVoYiy6qZHfDOf-FSG-k6OtlxgYf6JKBXAa2R05_nrs8ZHPRgWOe7b-JNGCAwkB4nC3o51wl3F3abnDBCzVE96RwtsVrq0gZxBW_1uoBjpSbWrvLPQQrQN0NG-4u2Fls8tDaPR9E0FGDFwJYeU5LP3cYIoGv9CJou8K9CXJOkSshZ9lOn1kjYDisfXnOYgJ9d2OxBe9mqcplLgY6UiiRTqoLSVw","xk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"xc":null,"te":{"width":0,"height":0}},"messageType":"show_challenge"}เลี้ยงมาไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆครับ
รบกวนด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ
ขอความกรุณาปิด Ad-Blocker เวลาเปิดเว็บนี้ด้วยครับ
เว็บไซต์ของเรามีรายได้เพียงทางเดียวคือรายได้จากการโฆษณา และหนึ่งในช่องทางโฆษณาของเราคือ Google adsense หากคุณใช้ โปรแกรมหรือตัวเสริมที่บล็อกโฆษณาประเภท Ad-Blocker กับเว็บของเรา ก็จะทำให้ทางเว็บขาดรายได้ส่วนนี้ไป โฆษณาที่ทางเว็บเลือกก็เป็นแบบที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานมากนักอยู่แล้ว ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านๆไปได้ครับ ดังนั้นขอความกรุณาใส่ c1ub.net ไว้ใน whitelist ของโปรแกรมหรือปิดการทำงานของโปรแกรมบล็อกโฆษณาด้วยครับ (หากคุณเห็นข้อความนี้โดยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Ad-Blocker ใดๆ รบกวนจิ้ม --> ส่ง PM บอกแอดมิน ทีครับ)
อยากรบกวนถามท่านผู้รู้ในที่นี้หน่อยครับว่า.....ถ้ากุ้งเค้าลอกคราบออกมาแต่มันมีส่วนก้ามข้างนึงที่คราบมันไม่หลุด แล้วมันก็ติดอยู่แบบนั้นครับ ทำให้เหมือนก้ามข้างนั้นเค้าก็ใช้งานไม่ได้อ่ะครับ
เราควรทำอย่างไรดีครับ......จะต้องแกะให้เค้าหรือปล่อยไว้แบบนั้นครับ
ปล หลังจากลอกคราบเสร็จกุ้งเค้าก็ดูแข็งแรงปรกตินะครับ แต่ติดตรงที่ก้ามแค่นั้นครับ
{"message":{"xc":null,"yk":[18,8]},"messageType":"client_data"}{"message":{"oj":{"left":13,"top":23,"width":28,"height":28},"Oh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_VutKW41KAHmOAN2FC0SfLq6yP0pml-US40pXZ3Sb4Y1CHvPlqkKgiPRS-3UfOFBQrStMGBsl9agoAoOPLovMdzDoWOq-LK_TU_AbdJhZd709XxW8vnDVaegb6Xb4d0qycFZIjfGqIwzC3723I3kIKdL9PcKBa_HBEg608b1DOfjE-hAMnrLCTuywzWbIzExxs-wKwnwBgCtdIYx1dy-FT4QvoVNwFdBI8Ek1fsLKxbT7VbpcaPsA1pjUFTAkpQZRvgLXrNtsSJP04oHM9d_D0jCn_PRkfklm1SpWGh-x0noSsK_vlNpj5QdsZuAtYjmIbw5BqRMcdJ7Ubm25eGGam79yCCCtkoxRKfb36ql1r6ZaKUNhSQGqh5ZLQpQyawQFTNFKrFmiSD8V9J5_qvpMqLHqwu_4PNqxXn67eZpph6JZnxnZU88&hl=th&k=-731144760&v=r20170126104253&bcr=%5B-1021684470%2C1566049774%2C-1358287377%2C729796956%2C-1369700270%2C-1086414632%2C1206790857%5D&chr=%5B79%2C93%2C34%5D&hr=298553255&bg=!s7WgtZRHZyju3DTGcjNBnCJThVyp6kIHAAAALVcAAABhnATUnu7PazDNRifgx1Ek7Ho09MTF0oAUfFKC22zJu03H8HEyHZYE61W0h44MRGxFY58NzthU1Med3QpmHmnh_WqiQLNyKmhOZH35TC3h-wgoG5JMt0e6L_3Ni-gYTZKsEUwli27rbqBjkeozmuHFr1-H4tanzOCYEiZ204XFtDAO7NG0x-hBMmgGfCVNWkgHwQH2JFveFQfI7ecocg-mEk6RhEUX3eOpjrwjN4dF9NIxRJE_84l7M1rPhHKt7jFaF2mqHLH8ZWtFU9RIQiisSkwQ6Nouju2vypQkJK1GDF4EMhqiOFqCZIbP8ypCsLL_0KfWkUiIWnLAfx0PfsVOwqS_RcF_Zg3951sohaoNZ8dLlAHECpWjBJzLFNcWD22zxJ7vGgyfPrZTY1RJlZ7nTabdvSAmm8W2wPGzFAAY81lAxbhqtLZ3wTuNcuqSyrjoTN-waNMq3eaQN4fJCN_a5QUcpIk-QatRm0QzqUP8h-zj03UFlan-hXBizHwO-v-1OjrCwvA12jXMYiJ56YWN7hssRixGcx5bAP6KTBUzDYTUhNHwWAjgY2lPX9WpQZV3Jzg_ozlw8wuh14Aev3a8w4xP0kjy17jYePD1blR-u61FcV-E4zGI_AqebFmXDTkeqi2MRGJcK--iZUK1RuDULo2UPAbugsIM1mIz0IJTpQaOOv6iuOd01m6pFVKZR1Okc3gEyUiwKHQXKoG47P2pX9zoJFhpV-LtdVmRwHOiU3PtRDKuucQ7mh_RhBvKHyFKeUL-0sdXEJXfRW5Oi8xxu4qqLOJg-FviIFaQyFSJKQRN3h3o8Dkf3x9tgzGKUiDn9ssTjD6PvOwvX7tiQR11SVur1rvUBs8nAUAWx-6M8fjxjrgoiUhNDQRdjrSpoROtE6x18VNoto2ktR62WrO4F3ukrv4OIbuqxaCzOnDOAFexoHihzAu0xNozMyEVOJExulpP5SgVmFQsQz4K0rQ22UWMgjSxWfSZosWkFFHb4uBnSxeZxJGsiydtphRPew8Mqp0wMuom5MnlflIDvDRFoATHVHeK-x77nUoOu4Vba1ddQ_vI0xgv4xdQ2jgVWc6TOUaCVEHjKQ_SnMrp7UevmsZQCCwVF9J7RJmtJi1lCae8umoABcZBc08rlESZ0gueKvwVaWRUB2GkkCNB-mOWEMnJkBkbncNm32APCVpB-_qTtgzepU_P877C-gh1CAFoU3HyKT-kyF1Wo4ydX8nJZs2j3IMTqC-qETRxPRdTiAv6Awi-FY6oCtrn45flKzJrNBe8qJBIrrG4hssSb-fQ0G3fi-l5g3AnfbvJ6qsUndcqfUTfYciss7amlGvxSgv_oHNekI0ubCB6-cUgRXKd7T9ldBKCqLsnoCCdZUBhsHLYXFWvDylMp6sS-5ecS2N2PpU-Jj_kUT1eap84v7IBiT0BH0fXQbDGiWGh8dO_L7oQQR3Cb1o1uc9RNZ5-qRnzjBfQE_ypHWVH4WLT3kFKUTpcprzCPqUgoarrD9Nd0Y5gjcd2JTI2QWJ23ekp8lD4kGMWdPca2iKOZ8UYIR6XtIFd7pVLrg80AJl7suofi32lzLbEUhP15xT-G87pdOec1orSiTmdv7Ty09wh2emkkokoeFc8ZveX3q5u4IPIJahqpIjOPJgO","title":"โจทย์ recaptcha"},"Rg":"q6u6ntwevy1v"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VutUzhzbo01nH9U539raGtgTU9mpXfRs2Pqp-Ciy0C5SOvXnZB8mElAL1_3KegLSaiGkd7MLFNDcDY_gQQCEuYX-ehI8L2FH9FmNsE2cIrVgHdIVnvj7wed1FD8J6I1jNHmGaVvIOnOBzRFeuz5tt90ZwFIAMWkEy3a0sf45QrG3J48HTVQ23h378GCjFruTbCOvs2yQpJmAP92C6eVoXOXrPM5R0dW1UvX_j92Hrcd-MNr6gMkRG49T-jZa3JIv-kOg2W1LlUu3Nh6GkLGIWn7eZomVnPMpv-jNPclm4Dv7Qo6QGa0WBbotb6SffOK31tvriifRhCO9BLyqmJtiLEFWLSrSza7XRgqPOOfcgn2Ml5mHNq2aZze-vO-FSg7iWCqHJ0dYvZysvPeQY3-JK4SplWRxpiDgzh2ECAbscBDpb6RuvVRVPt7VMsJZJYLijQXY2IGVxTY_xOhGwe5jlbfRJp174M0jSi3ZuaS962Fu4ABRqkKDd8xD0IBwVgqqeCtcoT4pSQFvmMnR4TYmA_SRH8LN5xdcPZw0OEDWrCJqxY7t47bfpLplZ8hDiEaCKmkwB41GRQUbYHiK3xw2ZDK6Y9Y8gtomahSsUHoip4OwpuUyAIzvLjSt7DfPsGGrEHYVUx1e7AghN-EyNfhAi9bktirE4jVNn1wEpZC79tqNh6tcD9UX7HaNfeKGtKiZ3BqWB4MogIUJgkFAckvicZS1l8CeaJ6B2477-yzBBN5w2A46bOVowFDbAv8K_CfQQK0TDFBi6K4h0soFAlr-vye088dY8R8LVyu-vPojwySwbcHVcqRTtdIiGMKYF30pGzgemUp4uWHsUtFjbUfxZ-7aWBenGRiQFo4EbykzGYuKTUsP7yZmhNPoHQQ-rF6J1UedApMqCL0TztUiSHcckPYVaVoYiy6qZHfDOf-FSG-k6OtlxgYf6JKBXAa2R05_nrs8ZHPRgWOe7b-JNGCAwkB4nC3o51wl3F3abnDBCzVE96RwtsVrq0gZxBW_1uoBjpSbWrvLPQQrQN0NG-4u2Fls8tDaPR9E0FGDFwJYeU5LP3cYIoGv9CJou8K9CXJOkSshZ9lOn1kjYDisfXnOYgJ9d2OxBe9mqcplLgY6UiiRTqoLSVw","xk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"xc":null,"te":{"width":0,"height":0}},"messageType":"show_challenge"}เลี้ยงมาไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆครับ
รบกวนด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ
ลองมองด้วยสาตาก่อนนะว่ามันพร้อมจะแกะไหม ดูว่ามันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สามารถแกะออกได้ แต่ถ้าดูแล้วยังติดเป็นเนื้อเดียวกันกับก้ามเก่าอยู่ก็ไม่ต้องแกะเพราะเดี๋ยวก้ามจะขาดเป็นแผลได้