วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 [09:54:22]

เปลือกแตก

เปลือกแตก เมื่อ: 08/01/2560 [18:46:37]
กุ้งของน้องเปลิแกแตก กุ้งเป็นอะไร
มีวิธีรักษาไหมครับ{"message":{"wc":null,"xk":[27,22]},"messageType":"client_data"}{"message":{"nj":{"left":13,"top":23,"width":28,"height":28},"Nh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_Vush27m4qNIH7aN4ciBDvRkCSV3rjFAJfgdwoM2siy72glKP8Rj3u8lleHsYljFX7mxq5pJBkvHvg6NZYX4mmTO8VWMNmvThMR_ZyoExwlTHZNnLW2tzXiIIXeFcKfASj0jTMqs5cAKqlPl6pax_n9A0y0bak87a4rS1n-rXV0vWM0_Dc9_Fq7ZXERVcMZs0LFl9EPOntNlzYdaUQCJPYIESZ0hZgGFluxJD4CQJAwxxunwXqZD6-N90u8ACsAFzEKUih5-RAoheHNtZD3UwexCLL2Iiy619-_jzlxSWj31J9plxJOp6mJHMYr625lcLAuyCupVGwRSkwx0rinP8qsysJpwLIprI7d-CPhDbnc1ba0X7jgYpURR7f-iJ-JKvbmjEaxk2VXPK3jr-b3XshFssY-8JvxBX68DtaW5a_sGRzrnnnJc&hl=th&k=-731144760&v=r20170104143828&bcr=%5B-1906060346%2C-1081380769%2C799845648%2C-1905532631%2C923440293%2C-841641857%2C-2057009262%5D&chr=%5B67%2C59%2C16%5D&hr=-144755327&bg=!nZugm7pHWrZ9rGubNZBBkxdLlTUJUzUHAAABHFcAAAJ7nARa2Dc9m7l4ulREqKbarS1EY52Fbu_TlZeBxRFpVMlMZdqO2eHiizFGuFm_Lf71DzOkBtra84lY4CYGqtmuTe9PJ1SrH930fVsPsKvZLTj8iqk5RqTdAPe-vAVPEw27VGAup_2Fre3p6Hw3dGpVtO6wXuIY8fygJjC-7wSt4bXxyZj4lCJKNe0EvRAA236ixp0LSV0mXXGIKcC9M90OGVmlfZ_Fly94407BYv4A74ThrxfQ4Y2rkAFHci-foYoNyk5NooxzcSUk_KYDMo_xH8S5untqkNQwB4skJuBU1DDMvhLNqVF4VIYVlfnMxAK08F3DdiaNDANfkVrHzH0pr_6DMFK-IXDLyStHdSymggey00k-OsVr1Ck8NYKk1J52_p3pKOprfN-tCww8fMhC1lKb6y7-xMgmq3UUKbVm77ItQJ1YAlGyf7kTyNCBC_TnLHepR3Bl2y_Uncxh8I2n9bMk6gGTNzYR37iLZit8icpp9w4a5vu0h0NHNA-ZbSuoNzo0xuIk3M_wpHgzc_RI0TqQ0Cl3mes6DBM9ZnoJQpoX6ewfAyoyegcVvSytGt2bcd6an6XD0WCbNRWRUqvlsVhXBlFU0dfsoOpjVO5s6o8ywuGWS56qpAO9l7BseR0kyx6I7O2mwLgBfk79JqdXAKKTzgV0TEoy0qcXa0tmjqirgEpIivXqmWI0zJcNLqFT5MVfAQ4iG1OFANR-ncgOCxwq8qg0v-yCJTFxEpKUoY3WKpO0Mo_XWtQG_T77Hn8izQLx7dgHscoPZICAQLmDecboYYU2PE7JhfzFXCQ-9zyeva5IVK-s1zuAwBtEzfWj_vHjMNKLPIJdtTM6aNACXH7g-v73BmlmiytuhB2Il3HqcMu8TbFg7Kza1vqhJhnmh0KEyQ7zLOIiM7pAZtAFtLwfcriS5w85yVxBZ--7aG3hfm6SNKc2mNAPM9023vnFQn3BIhjs1jphn-jge8eID5pyKVXlSu1xCVO96915I5niLtrAoaGzSICwHe9ci2uaw75PS7qI5tsC3l1VOegkmRdRenACO2p8D-T2M_8PvF742LlbPpee0Wj2qGoh4EceCjSJ5AkdUqiIsTGNDKYFN0pXDWu1rU4FcrWmiyEV2nwgfoSKLiKffBIM_l_Dzj0KE9jPKucjNxxllvZoMlepVImm9bl_-E-BilOdP092_2gTOg2BB6AeVbCAYC8MLUFtvMKd_QgYUDrkqK6G1RqXfKBW4gYcAmHIWMbJSINXMDQbWlw3V29ksjlD_tXTh5bbs7UcFv5ssVbytuZ2QB48eMJebsPXv3XE0bh2WVRCQAYD-O7Lwsmb7z2dcnWMJxlN5RAIuC6yvyvkLVB698XwWj0mmE1U5Toe4fPM_3fnJQYbkszHtO9PftM-QfqLvfNeqEsoLqkn4Lrygqj5wUtQMXnWt0TWkFswT8VkMRGh3xYPTM7lD0_po_qEck9CTLsLv14DURZJPAKjSQAKOg","title":"โจทย์ recaptcha"},"Pg":"1mot8c829ota"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"visible":true,"wc":null,"qe":{"width":300,"height":480}},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"wc":null,"qe":{"width":300,"height":511},"resize":true},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"wc":null,"qe":{"width":300,"height":511}},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"wc":null,"qe":{"width":300,"height":480},"resize":true},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VuvgOS6RJT2zYEO08_MxZe0VyK-FsQjOnD9j_SScnNygdp130IDwE8eMiXbo1ixGrDxaTywbo7q8vldCaqeAVCPs8ItgYpGNFSP0OKW0svmV3Y0WvjJ2s-Hs8s329oz7nz6ThxAPzYZ-lVvtTnERh3iPiSIH_yY4Pk-qhLXsbDv3uwB5vC8fmR08EuZRsBjLvsimDaBw47lwiZYYIVehPauNT1sLMEREP63898ZaiTxlEvWKmpkjo-JM8tDYWKn40CcunWk-V2cVEh2vtsC0nTrCNcORhe0ALzrwyH2JKGgQ-AiRBEC3lbkKkCWHTxX1Vd-LN-OGPEhA5YXpnECkJKHUfibeqjrO8bkVsA8JB_WrOr1EdWr0IeHych6f52rp-stH6tyX89J7iVHlhg6PrxYIb9-2lNnVTngH94FW7ev-vcO62_KsCnV87v2GfKYhJvda5GDvp9yVnQNsVVlIfpp6tS5YT78h_yzR4slhjRC96OqMSoubcHhC1nhtkrqEk7ReJfuH86iKlezpCPPKHruJZev84XFxXrPUwmyBwHqQyL5lxvPH_hYp0fznQ3p_outf0VVxfo48Ev9z_CIE3K-7I5y30pXHtQCkCqHweqyOthKK1qJATusXFk2NLqO-3U05-t16kz696MQ0bamV-2gXTl5GFHga3_LQnrVQPPzfx-xhTBPZAtF2s3qYaVE9m9utRhd545Yxi4f7VJKJBqN3qTx5Vj4zvu6Koi36D76EqfAS6bnQLdsVOL--CXlvX5ymFwOSiXy6QE72IzCPiyWXNO8DVZwY5HJ5s0G5h-9o6SRtEkBN_xQzLlcox_5iuBBncTv1LLcTtVIBRaV046TfsLlh3jKcSd-JOhYDP6aiaoKck4csb-fw0WCM9tslyo2ZndxdcVC-XaTE6K0j12-GjH-eFR_WAMM-rPXqTuF-TLCY2BKlmVC1cQzuu4rEY7tiQY_QOBTE7vnPTcU13d4R81Z-LOXMMODHQPhBEe36jJ2jsnL6ZUESTOdauwGX9vZCMYb26p2vXVc3HzmAaUsFNr0Ex-xRvPVPPs0MfyzJZKzZqTbP1BFSHgcCXcV-kZrVPwUA7lP91g-58mn6PN6E44yM-UA-z5lHvrVIbbQjBEFbaWeERzZtHo4iW5G5i1wHIPIMyDb70EvJGZ7PcDWfVhMzmycY0j6quoqsparzTD-OW_A","wk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"wc":null,"qe":{"width":300,"height":480}},"messageType":"show_challenge"}[/size]
ขอความกรุณาปิด Ad-Blocker เวลาเปิดเว็บนี้ด้วยครับ
เว็บไซต์ของเรามีรายได้เพียงทางเดียวคือรายได้จากการโฆษณา และหนึ่งในช่องทางโฆษณาของเราคือ Google adsense หากคุณใช้ โปรแกรมหรือตัวเสริมที่บล็อกโฆษณาประเภท Ad-Blocker กับเว็บของเรา ก็จะทำให้ทางเว็บขาดรายได้ส่วนนี้ไป โฆษณาที่ทางเว็บเลือกก็เป็นแบบที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานมากนักอยู่แล้ว ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านๆไปได้ครับ ดังนั้นขอความกรุณาใส่ c1ub.net ไว้ใน whitelist ของโปรแกรมหรือปิดการทำงานของโปรแกรมบล็อกโฆษณาด้วยครับ (หากคุณเห็นข้อความนี้โดยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Ad-Blocker ใดๆ รบกวนจิ้ม --> ส่ง PM บอกแอดมิน ทีครับ)
#1 Re: เปลือกแตก เมื่อ: 08/01/2560 [22:11:10]
         เปลือกแตกน่าจะเกิดจากการต่อสู้ ถ้าไม่ลึกมากแยกเลี้ยงแล้วเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ลอกคาบก็ค่อยๆหาย แต่ต้องระวังถ้าลึกมากเมื่อแผลแห้งจนเป็นสีน้ำตาล หรือ สีดำ เมื่อลอกคาบจะมีอาการลอกคาบติดบริเวณแผลนั้นจะทำให้กุ้งเสียชีวิตได้
       แนบทางการรักษา ยังไม่ชำนาญเรื่องนี้ เดี๋ยวขอฟังท่านอื่นต่อค่ะ
#2 Re: เปลือกแตก เมื่อ: 09/01/2560 [09:30:44]
ขอบคุณครับ