วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 [03:20:29]

มาเตือนภัยครับโดนร้าน tiger aqua plant โกงครับ

สรุปว่ายังไม่จบ มีคนที่ยังไม่ได้เงินคืนและโดนดีดออกจากกลุ่มที่สร้า่งขึ้นเพื่อคืนเงินด้วย
สรุปว่ายังไม่จบ มีคนที่ยังไม่ได้เงินคืนและโดนดีดออกจากกลุ่มที่สร้า่งขึ้นเพื่อคืนเงินด้วย

โดนดีดแล้ว ลอยแพแล้วครับ ไม่มีการตอบรับ บางคนที่โดนดีดก็มีนัดด้วยแต่ก็นัดลม
อ้างให้เพื่อนไปโอนให้ น้องโอนให้แล้วก็เงียบหายไปเหมือนเดิม
ซื้อของสมัยนี้ต้องระวังครับ