c1ub.net

Talks => กุ้งเครฟิช => ข้อความที่เริ่มโดย: dukedick ที่ 08/07/2561 [16:29:18]

หัวข้อ: นานาสาระกุ้งเครย์ฟิช : กุ้งเครย์ฟิชในเขตน้ำอุ่น กับ ความสัมพันธ์ในการเจริญพันธ
เริ่มหัวข้อโดย: dukedick ที่ 08/07/2561 [16:29:18]

(https://aqua.c1ub.net/home/upload/files/1531042155_u52_pzK2q9pz.jpg)

  กุ้งเครย์ฟิช ในแหล่งน้ำอุ่น หรือ Tropical Crayfish อย่าง กุ้งเครย์ฟิช ที่อาศัยในแถบอาเซียนของเรา เช่น อินโดนีเซียนั้น
สามารถที่จะผสมพันธุ์วางไข่ได้ ปีละ 3 - 5 ครั้งต่อปี เลยทีเดียว โดยถ้าอุณหภูมินั้นเย็นลง ต่ำกว่า 22 องศา อัตราการผสมพันธุ์จะต่ำกว่าเกือบครึ่ง ถ้าเทียบกับอุณหภูมิประมาณ 30 องศา โดยปริมาณแสงที่เพิ่มมากขึ้นประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน จะมีผลทำให้ลูกกุ้งเครย์ฟิช มีอัตราการฟักตัว ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยกุ้งเครย์ฟิช ในแหล่งน้ำอุ่น ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ก็เช่น กุ้งก้ามแดง,กุ้งโลเลนซี่ ฯลฯ เป็นต้นครับ

เรียบเรียง : กษิดิศ วรรณุรักษ์ ( ดุ๊กดิ๊ก )