วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [05:22:53]

Ludwigia arcuata
ลัดวีเจียใบเข็ม, Needle Leaf Ludwigia

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ludwigia arcuata
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Needle Leaf Ludwigia
ชื่อสามัญ (ไทย) ลัดวีเจียใบเข็ม
ขนาด 25-50 ซม.
อุณหภูมิ 20-28 °C
ถิ่นกำเนิด ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ pH: 6.5-7.5
การให้ปุ๋ย ไม่มีข้อมูล
การขยายพันธุ์ ตัดแยกไหลหรือต้นพืช
ความต้องการแสง
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงค่อนข้างมาก (~0.7 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงมาก (~0.9 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (~10 มิลลิกรัม/ลิตร)
การจัดตู้ ไม่มีข้อมูล
บันทึกเมื่อ 12/10/2561 โดย บัง
แก้ไขล่าสุด 12/10/2561โดย บัง
ที่อยู่สำหรับลิ๊งค์
รายละเอียดอื่นๆ
ลัดวีเจียใบเข็มเป็นไม้ในตระกูลลัดวิเจียที่มีใบเรียวแหลมเล็ก มีสีเขียวหรือแดง ขึ้นอยู่กับสภาพแสงและปัจจัยอื่นๆ เป็นไม้ที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการปัจจัยต่างๆมากนัก แต่หากต้องการให้ได้ใบสีแดงจัด ต้องให้แสงในปริมาณที่ค่อนข้างมาก และให้ปุ๋ยที่มีธาตุเหล็กอย่างพอเพียง ส่วน CO2 นั้นไม่จำเป็นเท่าไหร่สำหรับไม้ตัวนี้ แต่ถ้ามีก็จะทำให้ได้ต้นที่ใหญ่สมบูรณ์มากขึ้น