วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [08:45:04]

Cladophora spp.
ตะไคร่คลาโดโฟร่า, Cladophora algae

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cladophora spp.
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Cladophora algae
ชื่อสามัญ (ไทย) ตะไคร่คลาโดโฟร่า
ขนาด ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิ ไม่มีข้อมูล
ถิ่นกำเนิด ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ ไม่มีข้อมูล
การให้ปุ๋ย ไม่มีข้อมูล
การขยายพันธุ์ ไม่มีข้อมูล
ความต้องการแสง ไม่มีข้อมูล
ความต้องการ CO2 ไม่มีข้อมูล
การจัดตู้ ไม่มีข้อมูล
บันทึกเมื่อ 22/06/2561 โดย บัง
แก้ไขล่าสุด 11/10/2561โดย บัง
ที่อยู่สำหรับลิ๊งค์
รายละเอียดอื่นๆ
Cladophora เป็นตะไคร่ที่ลักษณะเป็นกิ่งก้านแตกแขนงค่อนข้างเปราะ สามารถแยกกับตะไคร่ตัวอื่นได้ง่ายด้วยการจับดูเส้นใยของมัน จะรู้สึกหยาบ สากมือกว่าตะไคร่ชนิดอื่นๆ
สาเหตุของตะไคร่ตัวนี้ไม่ปรากฎแน่ชัด เพราะมันใช้ปัจจัยต่างๆใกล้เคียงกับต้นไม้น้ำมาก แต่ถูกนำเข้าสู่ตู้ได้ด้วยการเกาะติดมากับไม้น้ำต่างๆที่มีตะไคร่ชนิดนี้ขึ้นอยู่แล้ว โดยเฉพาะมาริโมะ เนื่องจากเป็นตะไคร่สายพันธุ์ใกล้เคียงกัน และหลายครั้งที่พบว่าก้อนมาริโมะมีตะไคร่ Cladophora  ตัวอื่นติดมาด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ109 ตะไคร่ การป้องกันและกำจัด