วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [09:22:19]

Rotala macrandra
โรทาล่า มาครานดร้าแดง, Rotala macrandra

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rotala macrandra
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Rotala macrandra
ชื่อสามัญ (ไทย) โรทาล่า มาครานดร้าแดง
ขนาด 20-30 ซม.
อุณหภูมิ ไม่มีข้อมูล
ถิ่นกำเนิด ภูมิภาคแถบเอเชีย
คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ ไม่มีข้อมูล
การให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยฝังทางรากและปุ๋ยน้ำ
การขยายพันธุ์ ตัดแยกไหลหรือต้นพืช
ความต้องการแสง
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงค่อนข้างมาก (~0.7 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงมาก (~0.9 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ปานกลาง (~15 มิลลิกรัม/ลิตร)
การจัดตู้ ตู้ที่มีแสงจัดและกระจายอย่างทั่วถึง
บันทึกเมื่อ 06/12/2560 โดย บัง
แก้ไขล่าสุด 12/10/2561โดย บัง
ที่อยู่สำหรับลิ๊งค์
รายละเอียดอื่นๆ
มาครานดร้าแดงเป็นพืชน้ำที่มีความสวยงามโดดเด่น แต่ออกจะเลี้ยงยากสักหน่อย เพราะต้องการแสงจัดเพื่อให้สามารถพัฒนาสีแดงตามลักษณะพันธุ์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ก็ยังต้องการ CO2 ในปริมาณที่มากเพียงพอและน้ำอ่อนแต่มีธาตุอาหารรองอย่างครบถ้วน