Talks > ตู้ทะเล

วัยรุ่นหินเขียวไทย🌋🌋❤️

(1/1)

Wirath:
เมื่อวานเดินไปเจอร้านนึงในจตุจักรมาแล้วไปเจอหืนเขียวขนาดเท่ากำปั้นผู้ใหญ่350เลยสอยมาก้อนนึง ทำไมถึงบอกกันว่าเลี้ยงยากมากในระบบปิด ยังไงก็ตายแน่นอนแล้วที่เลี้ยงรอดไม่มีหรอครับขอคำแนะนำหน่อยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version