Talks > อุปกรณ์ตู้ปลาและ DIY

แนะนำที่ดูดเศษอาหารในตู้ปลาหน่อยครับ

(1/1)

มือใหม่:
ตู้14นิ้ว มีดินปลูกไม้น้ำ อาหารกุ้งมันกลายเป็นชิ้นเล็กน้อย แล้วคีบออกไม่ได้ ใช้ที่ดูดยี่ห่อไหน ดี ที่ราคาไม่แรงและไม่ใหญ่มาก

GAMMARAY:

--- อ้างจาก: มือใหม่ ที่ 11/05/2566 [22:39:50] ---ตู้14นิ้ว มีดินปลูกไม้น้ำ อาหารกุ้งมันกลายเป็นชิ้นเล็กน้อย แล้วคีบออกไม่ได้ ใช้ที่ดูดยี่ห่อไหน ดี ที่ราคาไม่แรงและไม่ใหญ่มาก
--- End quote ---

ใช้สายยางดูดตอนถ่ายน้ำครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version