วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 [11:30:17]

Melanotaenia boesemani

เรนโบว์สองสี, Boeseman’s Rainbowfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melanotaenia boesemani
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Boeseman’s Rainbowfish
ชื่อสามัญ (ไทย) เรนโบว์สองสี
ขนาดโตเต็มที่ 10-12 ซม.
อุณหภูมิ 24-28 °C
อัตราการเจริญเติบโต
ช้า
การอยู่ร่วมกัน ก้าวร้าวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่า
ความยาก-ง่าย
ง่าย
บันทึกเมื่อ: 22/08/2562 โดย mr.por
รายละเอียดอื่นๆ
Species Summary
The colour pattern of male Melanotaenia boesemani is completely different from most other rainbowfishes and show a half-and-half colouration when fully matured. The head and front portion of the body are a brilliant bluish-grey, sometimes almost blackish, with the fins and posterior half of the body largely bright orange-red. Between these two areas, or roughly just behind the pectoral fin, there are alternating light and dark vertical bars. Their wild colouration can fade somewhat in captivity, possibly due to something lacking in the diet, or from the nature of captivity itself. They may reach a maximum size of 12 cm, but are usually less than 10 cm.
Males are easily distinguished from females by their different colour and longer and more elongated dorsal fin rays, and are usually much deeper bodied than females. Females display a broad dark mid-lateral stripe accompanied by a series of narrow yellow or reddish-orange longitudinal stripes corresponding with each scale row that deepen or lighten according to mood. Mature, older females often show colouration similar to subordinate males, but are usually easily identified by a shallower body/chest depth and smaller, more rounded fin edges.
Distribution & Habitat
Melanotaenia boesemani have been found in Lake Ajamaru and a few surrounding tributaries. They also occurs in Lake Ajtinjo, Lake Hain and Lake Uter. The lakes are located about 120 km east -southeast of Sorong, at the headwaters of the Ajamaru River in a mountainous region of the Vogelkop Peninsula, West Papua. The largest lake, Lake Ajamaru drains east via the other lakes into an upper tributary of the Kais River that eventually flows into the Ceram Sea to the south. The lakes are positioned centrally on the Ajamaru Plateau which extends for 20–30 km to the south and south-west of the lakes before giving way to a broad zone of relict alluvial landforms dissected by wide flooded river valleys.
Lake Ajamaru has an area of approximately 22 km2 and is located in a rather flat terrain, at about 250 metres altitude. The lake has variable depths with clear water and abundant vegetation. In the wetter months (April-June) the lake can rise by up to 5 metres from its dry season level; it never dries out completely, but the shoreline recedes several hundred metres. It has a muddy bottom, and the sediments of the shores are reportedly white, either sand or kaolin clay. The lakes and streams have a pH of 6.4–7.8 (de Vries, 1962) and temperate 26–27° Celsius. Heiko Bleher reported the water conditions as pH 9.0, hardness 5° dGH, and conductivity 145 mS/cm. When Marinus Boeseman collected his specimens, he reported a pH of 6.4–6.5.
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.