วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 [09:53:36]

Cladophora aegagropila

มอสบอล, Marimo ball
รูปโดย ooANDYoo
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cladophora aegagropila
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Marimo ball
ชื่อสามัญ (ไทย) มอสบอล
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ 22-28 °C
อัตราการเจริญเติบโต
ช้า
ความต้องการแสง -
ความต้องการ CO2 -
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 26/12/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 26/12/2561 โดย บัง
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.