วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 [11:54:55]

พ201 ศิลปะแห่งการจัดตู้ไม้น้ำ

ผมอ่านบทความนี้มาจากเวบ http://www.cau-aqua.net   เป็นบท

ความที่ดีมากมีภาพประกอบครบถ้วน แต่มันเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผมก็ว่างๆอยากหาอะไรทำ เลยนั่งแปลมาไว้ให้อ่านกันเล่นๆ ขอบคุณผู้เขียนคือ Harry Kwong

มา ณ ที่นี้
ตามไปดูภาคภาษาอังกฤษที่นี่
 http://www.cau-aqua.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=40

ศิลปะแห่งการจัดตู้ไม้น้ำ

โดย Harry Kwong
แปลโดย Porsch

ถ้าหากการจัดดอกไม้เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง การจัดตู้ไม้น้ำก็ควรได้รับการพิจารณาให้เป็นศิลปะแขนงหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน
เลย์เอาท์และศิลปะ

ถ้าจะเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งว่าศิลปะ สิ่งนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่มีความเฉพาะตัว เข้าถึงได้ด้วยใจ และที่สำคัญที่สุด สิ่งๆนั้นยังควรที่จะสามารถทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงความ

คิดที่เจ้าของผลงานต้องการบอกได้ด้วย
ช่วงเวลาต่าง ชาติพันธุ์ต่างกัน วัฒนธรรมต่างกัน บุคลิกภาพต่างกันล้วนแต่ทำให้ระดับวิธีด้านเทคนิคและการแสดงออกต่างกันไปด้วย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง

มาสร้างกฎตายตัวว่าสิ่งใดสวย สิ่งใดงาม เพราะคนแต่ละคนก็สามารถดื่มด่ำกับความงามของของแต่ละอย่างได้แตกต่างกันไป ถ้าคนส่วนมากเห็นว่าสิ่งใดสวย ความ

เห็นว่างามก็ตามมา แต่คุณค่าของสิ่งนั้นก็ยังมีเท่าเดิม เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกับสิ่งที่เขาเคยเห็นว่าสวย หรือไม่สวย จิตรกร แวนโกะห์ เป็น

ตัวอย่างที่ดีมาก เพราะผลงานของเขาเพิ่งได้รับการยกย่องว่าสูงค่า ก็เมื่อเขาตายจากไป
เลย์เอาท์และสุนทรียศาสตร์

การออกแบบเลย์เอาท์ตู้ไม้น้ำนั้น นับว่ายากกว่าการจัดดอกไม้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านสุนทรียภาพและการออกแบบคงใช้เวลาไม่นานนักในการ

สร้างเลย์เอาท์สักอัน สัดส่วนของขนาด กฎgolden ratio ระยะชัดของมุมมอง การใช้สี ระยะทางต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับพวกเขา แต่อย่างไรก็ตาม

ถึงจะมีคุณสมบัติที่ว่า ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถสร้างตู้ไม้น้ำงามๆขึ้นมาได้ เพราะตอนเริ่มต้น ตู้นั้นอาจดูสวยงาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาอาจไม่รู้ว่าจะต้อง

ดูแลมันต่อไปอย่างไรก็ได้ ต้นไม้อาจโตระเกะระกะ สิ่งต่างๆอาจไม่เป็นไปตามที่คิด ทำให้ต้องมานั่งเปลี่ยนเลย์เอาท์อยู่ตลอดเวลา เพราะนั้น ความงามและสุขภาพ

ต้องมีอยู่และดำเนินควบคู่กันไปด้วย
แต่กระนั้น คนทีขาดพรสรรค์เหล่านั้น ก็มีบ่อยครั้งที่เป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการเรียนรู้และแม้กระทั่งลอกเลียนงานของคนอื่น เพราะสามารถหาประโยชน์ได้จาก หนังสือ

อินเตอร์เนท หรืออะไรก็ตามที่ช่วยให้เรา เรียนรู้งานของผู้อื่นได้ เหมือนบทกวีที่ถึงแต่งไม่ได้ แต่ก็จำมาท่องได้ แต่ว่าตู้ไม้น้ำนี้เป็นศิลปะที่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตนี้มี

บุคลิกภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งหดหายไปตามเวลาทำให้ตู้ไม้น้ำมีแง่มุมที่ท้าทายในการนำเสนอและรักษามันไว้
การเตรียมเลย์เอาท์

ก่อนที่จะออกแบบเลย์เอาท์สักอัน เราต้องมีแผนการ ค้นหาข้อมูลให้มากพอ ทำความเข้าใจกับความต้องการของต้นไม้แต่ละอย่างที่จะใช้ในเลย์เอาท์

นั้นอย่างเพียงพอ พยายามอย่าใช้ต้นไม้ที่เลี้ยงยากมากเกินไป
บางคนอาจต้องแทบพลิกแผ่นดินเพื่อหาขอนไม้หรือหินที่เหมาะสมกับเลย์เอาท์ เพราะว่ามันยังไม่ใช่ก็ไม่ควรนำมาใช้  เลย์เอาท์ที่ดีควรมีจุดเด่น ไม่ว่าจะเป็นขอนไม้

หิน หรือต้นไม้แดง อย่างนี้แล้วตู้ก็จะน่ามอง เพราะจุดเด่นมีความสำคัญกับตู้ดั่งเช่นวิญญาณของมันเลยทีเดียว


การสร้างสไตล์ส่วนตัว

ทางที่เร็วที่สุดในการสร้างสไตล์ก็คือการศึกษาจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นด้วย บางทีการลอกแบบอาจดูไม่น่าอภิรมย์

สำหรับบางคน แต่มันก็เป็นวิธีที่ศิลปินใหญ่บางคนเริ่มต้นเหมือนกัน เพราะไม่มีตู้ไม้น้ำสองตู้ไหนในโลกนี้ที่จะเหมือนกันได้ราวเคาะออกมา ดังนั้นผู้ที่ยังไม่มีสไตล์

ของตัวเอง ก็ไม่ผิดที่จะศึกษางานของคนอื่น แล้วค่อยเข้าใจว่าตนเองชอบอะไรแบบไหนในภายหลัง สไตล์เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและเกี่ยวเกี่ยวผลผลิต

สไตล์ไม่ได้หมายความว่าต้องไม่เคยมีใครทำมาก่อน

ปัจจัยพื้นฐานของเลย์เอาท์ตู้ไม้น้ำ

ความหมายของเลย์เอาท์ตู้ไม้น้ำก็คือ จินตนาการอันไร้ขอบเขตซึ่งล่องลอยอยู่ในพื้นที่อันจำกัด ด้วยการศึกษาคำบอกใบ้จากธรรมชาติรวมกับการออก

แบบของเจ้าของผลงานเพื่อสร้างสรรค์ออกมาว่าควรจะมีอะไรอย่ในตู้แก้วใบนี้บ้าง
ขนาดตู้ต่างกันไปก็หมายถึงความท้าทายที่ไม่เหมือนกัน ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น และความเอาใจใส่ เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เองทำให้ผู้

คนหลงใหลตู้ไม้น้ำ
บ่อยครั้งไปทีเราตั้งตู้ขึ้นมาเพียงเพื่อที่จะพบกับปัญหาต่างๆ เรื่องตะไคร่ ไม้ปรับตัวไม่ได้ ไม่โตอย่างที่ตั้งใจ เน่าละลายไป สีจืด โตเกินขนาด ฯลฯ จนบางคนล้มเลิก

ยอมแพ้ไปไม่ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้ สิ่งเหล่านี้มีผลมาจากการขาดความรู้ในเรื่องต้นไม้ ทางที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆได้ก็คือการมีความสุขกับมัน เพราะเลย์เอาท์ที่ประสบ

ความสำเร็จต้องไม่ใช่สวยแค่ตอนเริ่มต้น แต่ต้องเติบโตผ่านบททดสอบจากกาลเวลาไปให้ได้
ต้นไม้น้ำต้องเลี้ยงไม่ใช่แค่ปลูก เลย์เอาท์ใดที่ต้องการรักษาไว้นานๆจึงต้องใส่ใจกับหลายๆเรื่อง ต้นม้ต่างชนิดก็เติบโตต่างกัน เลย์เอาท์ที่เหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยน

เลยก็อาจดูน่าเบื่อหน่าย ต้นไม้จะเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในสภาพ อุณหภูมิ แสง ขนาดตู้ ปุ๋ย และการดูแลรักษาที่ไม่เหมือนเดิม นี่จึงเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ตู้ไม้น้ำมีเสน่ห์
ในตู้ไม้น้ำ ต้นไม้เป็นพระเอก ปลาเป็นเพียงตัวประกอบ กระทั่งมีบางคนพูดว่า “ปลาตายได้ แต่ต้นไม้ห้าม” ที่จริงควรเดิมด้วยว่า ”แบคทีเรียก็ต้องรอด” นี่เป็นเพียง

ความคิดเห็นหนึ่งในหมู่นักเล่นไม้น้ำ
การดูแลรักษาตู้ไม้น้ำนั้นเป็นเรื่องที่ว่าไปแล้วใช้เวลานานที่สุดในบรรดางานศิลปะทั้งมวล เพราะบ่อยครั้งที่เลย์เอาท์และต้นไม้จะค่อยๆเปลี่ยนไป จนไม่เหมือนกับ

ตอนแรกเริ่มเลย แต่ถ้าคุณสามารถควบคุมให้เลย์เอาท์เมื่อเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายต่างกันน้อยที่สุดได้ เส้นทางสู่การเป็นศิลปินนักจัดตู้ไม้น้ำตัวจริงก็อีกไม่ใกล้แล้ว


คำแนะนำสั้นๆให้มือใหม่

ทำไมผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นจึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงตู้ไม้น้ำไว้ให้รอดได้นานๆ... สาเหตุหลักเลยก็คือยังไม่เข้าใจรู้จักต้นไม้ที่เลี้ยงอย่างถ่องแท้ ซื้อต้นไม้มา

เพราะอารมณ์ชั่วแล่น พอลงมือปลูกค่อยรู้ว่าต้นไม้นั้นๆไม่รอดในตู้ของเรา บางคนก็ไม่ซื้อมาอีก ก็ตายอีกจนเลิกเลี้ยงไป มือใหม่นั้นจะมีปัญหาว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้อง

การอะไร เหมือนกับมีใครให้กระดาษเปล่ามาวาดรูป ไม่มีหัวข้อ ไม่มีความปรารถนา ในทางตรงกันข้าม จินตนาการจะโลดแล่นถ้ามีหนังสือสักเล่มเป็นที่อ้างอิง ที่เอง

ที่มือใหม่จำเป็นต้องดูงานของคนอื่น หรือไปดูการสาธิตสดๆเลยถ้ามีโอกาส
บางคนเปลี่ยนเลย์เอาท์ในเวลาไม่กี่อาทิตย์ บางคนไม่ตัดแต่งต้นไม้หรือเปลี่ยนน้ำเลย โดยอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะต้องทำงาน บางคนเจอตะไคร่บุกอย่างหนัก

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพยายามที่คุณจะใช้ทั้งสิ้น
ตู้ไม้น้ำสวยๆไม่ใช่แต่สวยตอนเริ่มต้น ความเข้าใจในความต้องของต้นไม้ การดูแลตัดแต่ง การให้เวลา ความอดทนใจเย็น ล้วนเป็นปัจจัยหลักสู่ตู้ไม้น้ำในฝัน หาก

ใครคิดว่าคงทำไม่ได้ ก็ควรเลิกซะตอนนี้ หรือไม่ควรลองเลยด้วยซ้ำ
เปิดใจกับคำติชมของผู้อื่น อย่าโกรธเมื่อมีคนติ เพราะเป็นการติเพื่อก่อ และเราสามารถเรียนรู้ไม่ไม่สิ้นสุดจากการรับฟัง เพื่อนำมาปรับใช้กับเลย์เอาท์ต่อๆไป
“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ”  จงลงมือปฏิบัติและล้มเหลว เพื่อลิ้มรสความหอมหวานของความสำเร็จ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28/05/2560 [09:33:24] โดย บัง »
ขอความกรุณาปิด Ad-Blocker เวลาเปิดเว็บนี้ด้วยครับ
เว็บไซต์ของเรามีรายได้เพียงทางเดียวคือรายได้จากการโฆษณา และหนึ่งในช่องทางโฆษณาของเราคือ Google adsense หากคุณใช้ โปรแกรมหรือตัวเสริมที่บล็อกโฆษณาประเภท Ad-Blocker กับเว็บของเรา ก็จะทำให้ทางเว็บขาดรายได้ส่วนนี้ไป โฆษณาที่ทางเว็บเลือกก็เป็นแบบที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานมากนักอยู่แล้ว ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านๆไปได้ครับ ดังนั้นขอความกรุณาใส่ c1ub.net ไว้ใน whitelist ของโปรแกรมหรือปิดการทำงานของโปรแกรมบล็อกโฆษณาด้วยครับ (หากคุณเห็นข้อความนี้โดยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Ad-Blocker ใดๆ รบกวนจิ้ม --> ส่ง PM บอกแอดมิน ทีครับ)