c1ub.net

Trade Center => ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนสัตว์น้ำ => กุ้งแคระ, กุ้งเรดบี => ข้อความที่เริ่มโดย: Wich ที่ 18/03/2563 [17:03:44]

หัวข้อ: เรดบีสายเปลือกหนา เชิญครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Wich ที่ 18/03/2563 [17:03:44]
(https://aqua.c1ub.net/home/upload/files/1584525751_u15179_mDrppCZT.png)

มีแบ่งลงเดินนะครับ
เชิญครับ กดอ่านรายละเอียด

https://www.facebook.com/1597098090527126/posts/2583883808515211/

เพิ่มเติม Line : wich138

ขอบคุณครับ 🙏🙏🙏