วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [10:36:26]

Hypseleotris compressa

ปลาบู่จักรพรรดิ, Empire gudgeon
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypseleotris compressa
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Empire gudgeon
ชื่อสามัญ (ไทย) ปลาบู่จักรพรรดิ
ขนาดโตเต็มที่ 6-12 ซม.
อุณหภูมิ 20-35 °C
อัตราการเจริญเติบโต
ปานกลาง
การอยู่ร่วมกัน ก้าวร้าวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่า
ความยาก-ง่าย
ง่าย
บันทึกเมื่อ: 14/03/2564 โดย น้องคูลี่
รายละเอียดอื่นๆ
เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมาก สามารถทนสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างทรหด หรือนํ้ากร่อยได้ เหมาะกับตู้ขนาด 24 นิ้วขึ้นไป

แต่ทั้งนี้ ก็เป็นปลาที่ต้องการนํ้าที่สะอาด และมีออกซิเจนละลายอยู่ในระดับนึง อีกทั้งในบางตัวมีพฤติกรรมกระโดดออกจากตู้ แต่จะลดลงเมื่อปลาโตขึ้น

เป็นปลาที่มีราคาค่อนข้างแพง

ที่มา
&t=169s
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.