วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [01:24:57]

Myriophyllum aquaticum

สาหร่ายขนนกญี่ปุ่น, Parrot Feather
ใบบก(ซ้าย)/ใบน้ำ(ขวา)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myriophyllum aquaticum
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Parrot Feather
ชื่อสามัญ (ไทย) สาหร่ายขนนกญี่ปุ่น
ขนาดโตเต็มที่ 50-120 ซม.
อุณหภูมิ 16-26 °C
อัตราการเจริญเติบโต
เร็ว
ความต้องการแสง
ปานกลาง
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงปานกลาง (~0.5 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงมาก (~0.9 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
ปานกลาง
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ปานกลาง (~15 มิลลิกรัม/ลิตร)
ความยาก-ง่าย
ง่าย
บันทึกเมื่อ: 18/01/2563 โดย CANnoby แก้ไขล่าสุด: 25/01/2563 โดย CANnoby
รายละเอียดอื่นๆ
     สาหร่ายขนนกญี่ปุ่น เป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่ง มีใบรูปร่างคล้ายขนนกสีเขียวเรียงตัวอยู่รอบๆลำต้น พืชชนิดนี้เป็นไม้ข้อที่มีความสูงมาก ยอดของต้นสามารถโตพ้นผิวน้ำได้สูงประมาณ 30 เซนติเมตรจากผิวน้ำ ใบน้ำมีสีเขียวอมเหลือง ส่วนใบบกมีสีเขียวหรือเขียวอมฟ้า ลำต้นบนบกจะแข็งแรงกว่าลำต้นใต้น้ำ ดอกมีสีขาวขนาดเล็กอยู่ตามซอกใบบก และตามปกติจะออกดอกในฤดูร้อน
     พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แม่น้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ ในปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ในทุกทวีป(ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา) และเนื่องจากพืชชนิดนี้สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เมื่อนำไปปลูกในบ่อน้ำธรรมชาติจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนทำให้พืชท้องถิ่นหมดไป สาหร่ายขนนกญี่ปุ่นจึงถือเป็นพืชชนิดพันธุ์รุกรานชนิดหนึ่งในหลายประเทศ (Invasive Species)

       การขยายพันธุ์
     พืชชนิดนี้ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำลำต้น ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งลำต้นบนบกและใต้น้ำ

 
  ที่มา
https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/water-plants/parrot-feather/parrot-feather-plant-care.htm
https://www.shutterstock.com/image-photo/whorled-watermilfoil-plants-garden-714499765
https://aqua.c1ub.net/home/index.php?topic=335.0
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.