วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [02:50:43]

Rotala macrandra

โรทาล่า มาครานดร้าแดง, Rotala macrandra
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rotala macrandra
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Rotala macrandra
ชื่อสามัญ (ไทย) โรทาล่า มาครานดร้าแดง
ขนาดโตเต็มที่ 20-30 ซม.
อุณหภูมิ -
อัตราการเจริญเติบโต
ช้า
ความต้องการแสง
สูง
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงค่อนข้างมาก (~0.7 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงมาก (~0.9 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
ปานกลาง
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ปานกลาง (~15 มิลลิกรัม/ลิตร)
ความยาก-ง่าย
ปานกลาง
บันทึกเมื่อ: 06/12/2560 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 03/01/2562 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
มาครานดร้าแดงเป็นพืชน้ำที่มีความสวยงามโดดเด่น แต่ออกจะเลี้ยงยากสักหน่อย เพราะต้องการแสงจัดเพื่อให้สามารถพัฒนาสีแดงตามลักษณะพันธุ์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ก็ยังต้องการ CO2 ในปริมาณที่มากเพียงพอและน้ำอ่อนแต่มีธาตุอาหารรองอย่างครบถ้วน
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.