วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 [04:26:58]

ตะไคร่จุดเขียว, Green Spot algae
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Green Spot algae
ชื่อสามัญ (ไทย) ตะไคร่จุดเขียว
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ -
อัตราการเจริญเติบโต
ปานกลาง
ความต้องการแสง -
ความต้องการ CO2 -
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 22/06/2561 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
ลักษณะเป็นจุดๆสีเขียว แต่ถ้ามีมากจะลามทับกันจนกลายเป็นปื้นสีเขียว แข็ง เอามือลูบดูจะรู้สึกสากๆ ขูดออกยาก เติบโตบนกระจก หิน หรือ ขอนไม้และใบของไม้โตช้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ109 ตะไคร่ การป้องกันและกำจัด
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.