Talks > กุ้งแคระ, กุ้งเรดบี

จะเปลี่ยนกรองตู้กุ้งใหม่

(1/1)

nm_nmon:
พอดีจะย้ายกรองแขวนตู้ปลา มาใช้กับตู้กุ้ง ต้องล้างมีเดียใหม่มั้ยครับ หรือลงได้เลย เพราะกลัวพวกของเสียจากตู้ปลามาตู้กุ้งอ่ะครับ

RizeTH:
คิดว่า ล้างได้เลย เพราะ ย้ายตู้ ค่าน้ำเปลี่ยน แบคทีเรียกรองน้ำเดิมน่าจะตายเยอะ (อาจตายไม่หมด) ดังนั้น ก็ต้องรอแบคทีเรียกรองน้ำมาเกิดใหม่อยู่ดี  [smile03]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version