Talks > Terrarium

ตู้มีราขาวขึ้น

(1/1)

taizkung:
จัดตู้น้ำตกครับแล้วแปะมอสไว้ ทีนี้ราขาวขึ้นมอสครับลามเรื่อยๆ ใช้อะไรดีครับ
ลองใส่สปริงเทลแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version