วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 [10:44:46]

Cladophora spp.

ตะไคร่คลาโดโฟร่า, Cladophora algae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cladophora spp.
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Cladophora algae
ชื่อสามัญ (ไทย) ตะไคร่คลาโดโฟร่า
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ -
อัตราการเจริญเติบโต
เร็ว
ความต้องการแสง -
ความต้องการ CO2 -
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 22/06/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 11/10/2561 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
Cladophora เป็นตะไคร่ที่ลักษณะเป็นกิ่งก้านแตกแขนงค่อนข้างเปราะ สามารถแยกกับตะไคร่ตัวอื่นได้ง่ายด้วยการจับดูเส้นใยของมัน จะรู้สึกหยาบ สากมือกว่าตะไคร่ชนิดอื่นๆ
สาเหตุของตะไคร่ตัวนี้ไม่ปรากฎแน่ชัด เพราะมันใช้ปัจจัยต่างๆใกล้เคียงกับต้นไม้น้ำมาก แต่ถูกนำเข้าสู่ตู้ได้ด้วยการเกาะติดมากับไม้น้ำต่างๆที่มีตะไคร่ชนิดนี้ขึ้นอยู่แล้ว โดยเฉพาะมาริโมะ เนื่องจากเป็นตะไคร่สายพันธุ์ใกล้เคียงกัน และหลายครั้งที่พบว่าก้อนมาริโมะมีตะไคร่ Cladophora  ตัวอื่นติดมาด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ109 ตะไคร่ การป้องกันและกำจัด
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.