Talks > ปลาสวยงามและสัตว์น้ำอื่นๆ

ทดลองเพาะปลาหมอแคระไตรฟาส

(1/1)

วันจันทร์ลา:
ให้พ่อแม่ไข่ และเลี้ยงลูกเองไม่เคยได้

เลยถามท่านผู้รู้หลายๆท่านถึงวิธีการเพาะ

ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เพราะมีประสบการณ์กับหมอแคระอารากัวย่ามาแล้ว

อันนี้ไตรฟาส อายุกี่วันจำไม่ได้ 7วันมั๊งอันนี้อารากัวย่า อายุ22วัน

วันจันทร์ลา:
อารากัวย่า ตายยกไป3ครอก เพราะไม่มีประสบการณ์ สาเหตุก็มี ไม่รู้ว่าควรให้อาหารเมื่อไหร่ การจัดการกับเมือกไข่ปลา สภาพน้ำ อาทีเมียยี่ห้อไม่ดีไม่ค่อยฟัก การจัดการกับอาหารที่เหลือหลังลูกปลากิน

ครอก4 พลาดตรงเผลอให้อาทีเมียเยอะ น้ำไม่ดี เลยเหลือมา19ตัว แต่19ตัวถ้ารอดโตหมด ก็แน่นตู้24นิ้วอีก ได้19ตัวถือว่าโอเค ถ้ารอดหมดครอก4ต้องมี150ตัว++

ไตรฟาสนับได้คร่าวๆ64ตัว

วันจันทร์ลา:
 [cry01]
ตายยกครอกเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version