วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 [11:40:34]
ตัวช่วยคำนวณ
คำนวณปริมาตรน้ำตู้ทรงสี่เหลี่ยม
ค่าความสูง ควรนำความสูงของตู้มาหักความสูงของพื้นปลูก (ความสูงของชั้นดินและกรวด) และขอบตู้ด้านบนที่เราไม่ได้ใส่น้ำออกด้วย
เลือกใส่ขนาดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร อย่างใดอย่างหนึ่ง
ความลึก นิ้ว หรือ ซม.
ความกว้าง นิ้ว หรือ ซม.
ความสูง นิ้ว หรือ ซม.
ปริมาตรของตู้คุณคือ ลิตร
หรือ UK แกลลอน
หรือ US แกลลอน
  • 1 UK แกลลอน (อังกฤษ) เท่ากับ 4.54609 ลิตร
  • 1 US แกลลอน (อเมริกัน) เท่ากับ 3.785 ลิตร

คำนวณปริมาตรน้ำตู้ทรงกระบอกหรือถัง
สำหรับคำนวณปริมาตรอ่างปลาทรงกลม, ถังกรอง, แท๊งค์น้ำ หรือพื้นที่ทรงกระบอก
เลือกใส่ขนาดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร อย่างใดอย่างหนึ่ง
เส้นผ่านศูนย์กลาง นิ้ว หรือ ซม.
ความสูง นิ้ว หรือ ซม.
ปริมาตรของตู้คุณคือ ลิตร
หรือ UK แกลลอน
หรือ US แกลลอน
  • 1 UK แกลลอน (อังกฤษ) เท่ากับ 4.54609 ลิตร
  • 1 US แกลลอน (อเมริกัน) เท่ากับ 3.785 ลิตร

แปลงหน่วยวัดอุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
°C
องศาฟาเรนไฮต์
°F

แปลงหน่วยวัดของเหลว
US แกลลอน <--> ลิตร
US แกลลอน <--> UK แกลลอน
UK แกลลอน <--> ลิตร
ไพน์ (Pint) <--> ลิตร
ควอร์ต (Quart) <--> ลิตร
หยด <--> มิลลิลิตร (ml.)
ช้อนชา (Teaspoon) <--> มิลลิลิตร (ml.)
ช้อนโต๊ะ (Tablespoon) <--> มิลลิลิตร (ml.)
ออนซ์ (oz.) <--> มิลลิลิตร (ml.)

คำนวณความเข้มข้น (ppm.)
ปริมาณสารเคมี มิลลิกรัม (mg.)
ปริมาตรของเหลว ลิตร
ความเข้มข้น ppm.

#1
#2
#3
#4
#5