วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [10:49:38]

ตะไคร่เขากวาง, Staghorn Algae
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Staghorn Algae
ชื่อสามัญ (ไทย) ตะไคร่เขากวาง
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ -
อัตราการเจริญเติบโต -
ความต้องการแสง -
ความต้องการ CO2 -
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 22/06/2561 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
มักพบเป็นกระจุกแคบๆ แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วพอสมควร การกำจัดที่ดีที่สุดคือตัดใบไม้ที่ติดอยู่ออก หรือนำวัสดุที่มีตะไคร่ออกมา กุ้งยามาโตะก็กินตะไคร่ชนิดนี้ได้ดีพอสมควร (ถ้ากุ้งหิวและมีจำนวนกุ้งมากพอ)

ตะไคร่ชนิดนี้ เจริญเติบโตได้รวดเร็วมาก พบบ่อยในตู้ที่เพิ่งตั้งใหม่ๆ หรือน้ำที่มีสารอินทรีย์เยอะ มักพบขึ้นตามขอบๆใบไม้ กรวด ก้อนหิน และขอนไม้ที่โดนแสงจัด ใบไม้ที่อยู่ติดผิวน้ำ กำจัดออกได้ยาก ดึงออกแล้วก็สามารถขึ้นใหม่ในจุดเดิมได้ในเวลาไม่นาน เพราะยังมีบางส่วนเกาะติดอยู่ ถ้าพบขึ้นที่ใบไม้ใบไหน ควรตัดทิ้งเลย เพื่อเป็นการลดจำนวนตะไคร่ให้มากที่สุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ109 ตะไคร่ การป้องกันและกำจัด
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.