วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 [03:18:53]

โกสตัวนี้เรียกว่าสีอะไรครับ แก้ไขครับ

ขอความกรุณาปิด Ad-Blocker เวลาเปิดเว็บนี้ด้วยครับ
เว็บไซต์ของเรามีรายได้เพียงทางเดียวคือรายได้จากการโฆษณา และหนึ่งในช่องทางโฆษณาของเราคือ Google adsense หากคุณใช้ โปรแกรมหรือตัวเสริมที่บล็อกโฆษณาประเภท Ad-Blocker กับเว็บของเรา ก็จะทำให้ทางเว็บขาดรายได้ส่วนนี้ไป โฆษณาที่ทางเว็บเลือกก็เป็นแบบที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานมากนักอยู่แล้ว ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านๆไปได้ครับ ดังนั้นขอความกรุณาใส่ c1ub.net ไว้ใน whitelist ของโปรแกรมหรือปิดการทำงานของโปรแกรมบล็อกโฆษณาด้วยครับ (หากคุณเห็นข้อความนี้โดยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Ad-Blocker ใดๆ รบกวนจิ้ม --> ส่ง PM บอกแอดมิน ทีครับ)
โทษที่ครับรูปไม่ขึ้น{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":580}},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":609},"resize":true},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":609}},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":580},"resize":true},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":609},"resize":true},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":580},"resize":true},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":609},"resize":true},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":609}},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":580},"resize":true},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"response":"03AI-r6f7N2gCs9qy-dwp4pp7J2mxNZFMvibSNcQSE4mO1wWgpG486rqCDYhW4cBVVXBXS0-p6b-M3mPwrEINiPqDpaYcW-yqSK_VrXz0sCJfn9fLGBufEb99ltCBX4B-HlMLJpuelFTYo0gUaC4LfBoY00k_si-W8t6_pbu8YlDqEIv-6mo9YCSVRK-VyNaXOqSN1mvd07YoLe-Uutw2Ttp-JtKorznfQDfrWrDg5D0Kz-kBbqFf7LgkYZxToBVDjAzsZbJ3DPoJ5ck_Du64Y4WyVPKlIscKtM2tMbnPgiaFTshE8YMtdtd8vzDXTvdknAyjlDqzdW544","Jk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":580}},"messageType":"show_challenge"}
มีจานใส่ข้าว ใส่หนอนเต็มเลย อุดมสมบูนณ์มาก  !!!!
#5 รูป เมื่อ: 23/02/2560 [06:55:39]
{"message":{"visible":true,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":580}},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"response":"03AI-r6f5vIYr5baNB2em2fKK9ARhy8Tfeq9JEAgQiqicwE8akelBvD-Uvj8O1l9dIfH9GSJJqiPmiFETdxazUhK2vM4UbjocUyHw4iuVPOOfY2qwNvGOlz3n79552dI1WZA80tIjrcXASxHE8epDO1IIJJ6JEGD78pKge2S_MaUsRZdrogy05ObXyCtJSuN29pRhzmewHblEzYxZeEIZKcOU_hACtZAMgJMb7imHrj-PBHuwQJJT5wUDQ0-3ZGGnoH5lf0KUxVXty0la7gWPMVsreNlWs5LpVH6IaOd9J8qIR-BGVROm2uqaBrBo-n_cdwGFsDNQXPBMi","Jk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"Bc":null,"we":{"width":400,"height":580}},"messageType":"show_challenge"}
 {"message":null,"messageType":"expiry"}
กว่าจะลงรูป ต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับ(มือใหม่จริงๆ)