วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [07:20:50]

Vesicularia dubyana

มอสจาวา, Java moss
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vesicularia dubyana
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Java moss
ชื่อสามัญ (ไทย) มอสจาวา
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ 15-30 °C
อัตราการเจริญเติบโต
ปานกลาง
ความต้องการแสง
ต่ำ
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงน้อย (~0.3 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงค่อนข้างมาก (~0.7 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
ต่ำ
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (~10 มิลลิกรัม/ลิตร)
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 26/12/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 26/12/2561 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
มอสจาวา หรือมอสชวา เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากชนิดหนึ่ง อยู่ในสภาพน้ำได้แทบทุกแบบ ตั้งแต่น้ำที่เป็นกรดอย่างน้ำป่าพรุ น้ำกระด้างอย่างน้ำบาดาล จนถึงน้ำกร่อยหน่อยๆ อยู่ได้ทุกสภาพแสง อุณหภูมิตั้งแต่ 20-32c แต่จะโตได้ดีในช่วง 21-24c
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.