วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 [06:46:16]

Fontinalis antipyretica var gracilis

วิลโล่ยุโรป มินิ, Mini willow moss
ภาพโดย ooANDYoo
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fontinalis antipyretica var gracilis
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Mini willow moss
ชื่อสามัญ (ไทย) วิลโล่ยุโรป มินิ
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ 22-28 °C
อัตราการเจริญเติบโต
ปานกลาง
ความต้องการแสง
ต่ำ
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงน้อย (~0.3 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงค่อนข้างมาก (~0.7 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
ต่ำ
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (~10 มิลลิกรัม/ลิตร)
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 26/12/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 26/12/2561 โดย บัง
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.