Talks > ตู้พรรณไม้น้ำ

สอบถามแฮร์กลาสต้นเป็นสีขาวทั้งต้น

(1/1)

๋๋JraTo:
สอบถามหน่อยครับตอนนี้แฮร์กลาสผมลงไปได้ครบอาทิตย์ครับ กอ อื่นๆเขียวสวยดีครับ แต่กอนี้เป็นสีขาวอยากทราบว่ามีสาเหตุจากอะไรครับจะตายไหม ตู้นี้โดดแดดเช้า แล้วก็บ่ายๆครับแดดไม่แรงมากสลัวๆใต้ร่มไม้ครับไฟเปิด ตอนเช้า1-2 ชม เย็น1-2 ชม หรืออาจมากกว่านิดหน่อย คาร์บอนใช้คาร์บอนน้ำครับของAlgae clean ใส่ตอนวันลงน้ำเซ็ทตู้วันแรกครับ ครบอาทิตย์ใส่ทีใครพอทราบสาเหตุเพราะเหตุใดยังไงช่วยตอบทีนะครับขอบคุณมากครับ

๋๋JraTo:
รูปครับ{"message":{"xc":null,"yk":[2,0]},"messageType":"client_data"}{"message":{"oj":{"left":13,"top":22,"width":28,"height":28},"Oh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_Vuu0NIB0vcIDGht-ucJ_HEn_EMPPSaPDes8BKIlhQjdbgKVf4VTUyKSznf0juqXubG1PnXSpMXK9ZXT8t4eiOREbHy-TzrSYBAIKmDsCJ2OtAL6h0DJ37yQknPrMC-TZ9iU4BbTbdhYPPRssux9rkf3YBBgm2o1SDhjpfbnZTZdh0lzCwNDrCcb6D-XD72rJTzlsOY6bgtn1_wNEImZbPIl1FvT0oF3U3X7F2rnrwKnoY662ZpoDb1XxPGEIslJ-3vc-eJ3tK7UDNUPS9_KH4zJknJWfgKGTeQHVwBVFinbsKHh6XUmELIMmM2USViwEAQTguuvpNQkJN_tqeJZR7vIk7XMqj3MsGdOBek-fyIx3TACoAosPNyfr9oCcmTQnkrSFatppGQS6dTPwPPfvE4XQpTfrkU-jx27yIFeLmHKTAE3EvE0&hl=th&k=-731144760&v=r20170126104253&bcr=%5B-866998958%2C-1315027652%2C-1477168833%2C-1107871056%2C1906190562%2C1225170527%2C-1165554226%5D&chr=%5B58%2C66%2C2%5D&hr=1110530406&bg=!BQOgAyJH0pFx-NUE2bNBGEST-pvuaOwHAAAAUlcAAABinATp5nRbe-T36RJp0b4DxQab85JcZ28SwzFAG3gDbpIOFJS5HsM4sIj1Xo_Agc1k6yBGN9lhlDNLPNDyDmQ6YRN8QbQ-Lq-DCsgwsr84JPFgC_v1vncaV40eaTw5DwzNrU9zCx0mfzTn7YFNOmQVL4DBgdn2HihSXrB8MJ_0wJRujNsUvKjIhOIwup35XEPeZeNndfQCUEfFF2uEM7Pl1NC8DAVaAlTjEMyGOXJAS5qRbK-hrw4JJNrWWSUfWiK7T1MDUTtPmvQiyS45oUulCfKII9VbGbgO_RVUjyuRhE_imSuNs1MqpnBLTeDQmEBTHysGEpU6HECWDVGUzuJl9kSb5-fgFvbjG4ESV7shzR8iLQ6ScIycNcRc_1H5vDea1LcBxkVFgxiprCiUt72MUPFKgeQKp9Kq5tGvYunaC924rOk6LoxcAvhzwyRXyOr9AGyUIRUqM9E7eVRh9Zs95sxQ5nR-TFy49UXYotMVczZrVJ7DsYS1SsywQkaKxvL5zC7WNh-UqDNKnzNokE405Hj9zeDeDO0xcsv_s8rnJjMIM3qL2B5pgPeXc-iyIs_EzrZdLBde1vBPxPOUjdmOCrbk_aew-tciQXJowYy2xM3REicV-lTu30OSvdms0MIrYLQm_LQg3l5NPa62EwXXgaW55PtkZk05h05txdLhg5_e6f4ZKOizkanbQwsAvr4TNH0spzONsuDyrUjYZMST8wvtcB091rar4-lDHg8bhX66IRZ8FxsHJrSfwWcPX7iTvJQTVzVh_8-NXEOycKsHdB_YhIZBBxf-8_uYuT6MeFGjVm8mKb9lfxPkYd42swI-btI08SQA_a7r6g0yUBZBT6chH3kMhpe87C5VKB5jXYdHUEZCaIUoSG9bUskSqENlG9KjatAeUvDq0LsPoA6iYnzhLREakkNvtE_iDTeuZtfxgOyzl46Do80L8crz-wpSeKjoYanFzlnpB5suLQczjqqQlYtBN0oJu7jcgxdAwRqfZmZGMPSFGbMHfOkdSvH28pqLatvmJOnF4QPZzNvwHzLqnUMTJPwMdwSpJqOESvDHQamTMIyhMuAQakv8HKfUA7JeJ7ohtnThxe-E6dlJbvu4m27NRcVqZVnX2iZHnHZzrLd_0qBB9MmO1Mkx11mQmr_wwTIprt2K3VdYJ2ICdKZv2GATIS1LXjPDo4skB-S6gzVXcaaEk2xcJinoBa04UQ41h674yJjtAKFyUN3IDKVlckVk9RUiQ42--d7Bg0KZl4XmWfYOPwe_OHpfY-Rr6DOQvQyXSENraN74-Uv9gKXDfwLt6gyH_z4iyGIZTQYm-kmZHTfokX6zihkJW64n_jLg_Qg4e-LHVd0Iwir0WIBai4HHkSm3ozUFE67Qxta6RX3tQI4iwv2zhqQ1ZNlEE-GemOqL-9eeZsZnvWpT2dzOr2wcb3lG31hVh5BnFYu5jfoHPmllSRinyO8Ne7hXsqQXRuDJ8fJOrIhE-WyfF5zVyYMMiP7NP-nYWzysPoaxJeDHIaASsTRJ6rfGXMbgPuBc5Ggnv66puoDTuLpyRyfrLJQ9ZSkVVbc1Gb3WwB27mLSVKXLsXpAd90F7MpEa0gQTU1in6OTck3RYSDvGX4Pg0dQT_AKH_zCaDQM56sd0mCRx3MW0zJscV1b1WVlk3-ZtzFxUdYUy223e","title":"โจทย์ recaptcha"},"Rg":"dmqu9nx9fsk6"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"visible":true,"xc":null,"te":{"width":400,"height":580}},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VuuQN0lgVYvGmP0CYjT7XIMdTJNzt19gVaVI4oo9Sr10Dq1aAKKzLtLDrT4C62hTD7I9temWzEisxj1cqE_NSIHsosWxnskWuN_0q7-Ff8fUFs4qZdM00_CY_vtko8_K9HEnsF1_yFYGFbjxgTkR8IwvfRd0az-x4n9_j0ht1Z6MHcariXQT-84dg5lLjsu9YmUrro1fth09R15VwrUcTTsHhdS7XJzjx_q7ex8fv_yTf0RKXGz_PX0afTQ-FhIXJ7EtvpHIquHean6g64W6Uvs9zzRl1CtZIFIB18E0IKFWadXgB22wJ_2qQq9JMPBLSJagC0QexiJmftI5tOIxAHmnFM6PnrTPcwyo7eAh-jXL5MRSZPpgQOnjhz9QjaOnz8RX5i3ebNQ1vA-Mr6wNQym1e9QaaVw1HcPxil_NrKEzguV97zQsoxzsrdga5w_TbHlwXUnqYpX7fovrGI3MfEJRNl4-QM-MXR8G8HO5hSVGBVwLDx1DtAYLRcF6EKpTCqFMHNgRFCyg_AKzVEYq9TQ7-3beqJJMsjvcgIufcI5hwak95ymJggYDOtvQoWPKrnVu_Q1MtDyh_ucYLGJJ2IRrz1dfrhIrsar9OKyZNoPQEuDP0l8t9J8kdlr0ClLeu0evbECPUUSgloIVWoZy3ouH3evuYRQAs4564BQTpSgRCuo0KSfFWqEgU4hCE3B0EHY-QLqZM7xQweT03iudnBz_oTFU_hsKF0hV8g4j6wyuJcCL20pDdBm2YkYoaapUluVE5EhV-EVoOR8idWvQ2rTBxeB8I6y9I35kEqFk3VuSwEEUm4HT69fyBRPSgHtRtDjRoGutCOtvwSQhdIE3H3r1iSUtFohY2TCh-dtfoPv13_B_FqG5Ip4lmcRPJwUnIJjXSgrHJDnl7HOOzZrnQg-lYEBAXAr12hAVGlqe5OCzrJbRpaIBIXuzpOIQyaWScTMNG7EdP5hb0ZhCVKxdhXmql07JmxoiUzwh0HM35N3-myNhKU2LoViUcfOUq36bCBtHqylWZh_lh9A7JmxYwGNnTvTtsQtzUNOk_d_0dg9UChJ9KAdaqASzhfrTrhj6MhMfW_mj75FrV70nJMfi9Q8gSr7cRbgmdPFcWRr6EH0vxuoYZLIEibD8d7z2Y47D9cucHvJltMkBPyO04_rZLehBkTKGJeW3D2lbAikKmVlWFp0GWBM8cpdiVb1Rz_W0Xh_T1IgkEt1HPCPrp2oAvVXBNCnJYVBd2S9SDyzhL34XF3xCiH5HCMTBHdOu2TfjOF9Cw9r8","xk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"xc":null,"te":{"width":400,"height":580}},"messageType":"show_challenge"}

danaikung:
มันตายคับ สาเหตุน่าจะเพราะตอนปักอาจแรงไปต้นหักตายทั้งกอ
ผมเคยปลูกตายเกือบหมดเพราะไปคีบตรงต้นมันซึ้งจริงๆต้องคีบตรงราก

๋๋JraTo:
เศร้าเลยครับขาวไป3 กอได้😭😭

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version