Talks > กุ้งเครฟิช

กุ้งหัวคอก3นิ้วสีไม่มาครับ

(1/1)

aloha24:
กุ้งหัวคอกครับอายุเดือนครึ่งขนาด3นิ้ว+ สีไม่มาเลยครับ ตัวเหลืองอยู่เลยสงสัยอัดสาหร่ายมากไปหน่อยโตไวเกิน{"message":{"wc":null,"tk":[3,23]},"messageType":"client_data"}{"message":{"kj":{"left":13,"top":22,"width":28,"height":28},"Kh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_VuvMR_qRhKHA2BUiuIY3lCf4FRB5-VlD_lDX88mVkZq0L6yuJF6-7ryDlPBnbel5jCxhSVZ-NMbKUD6OibEC_9AcS_p68ForgRatUmVW7EUzNK8M676TpMR1_UWT5fduayEoBAXK4cvth9PsjiyJUp9-U6xWPvgCXTXzSJQn1nxdVbkqsXXAJ2X2C8crs19eSufLUWD4ck9AKZUp6APZWqyeZESqkLUKGTF7CATzCek4Grv75oJRir2q3mz78XN_kZ-jRfORI2uP04njV60WbnpC0L7sXgf-uPv3LA60TAIbSueNAqpenUs11YiEPgGKyQRqHPtl1GdOk2PbPnfDeuk2l5dH3Ga7LPC1GcHKcokf3a9HQtK3xNFwBzwkiussqbiDjI1D98yQvqZ764SwRUDNlgYs1KXGON0oNusvUR9e7gc29Ww&hl=th&k=-731144760&v=r20161215161951&bcr=%5B-1165554226%2C2006845984%2C315578426%2C-1253786657%2C946031183%2C1327485291%2C-1953438239%5D&chr=%5B19%2C58%2C97%5D&hr=-1532969733&bg=!XVugW3pHygyqTVT4ICtBdET6NuKVD4sHAAAAY1cAAACGnARxFClAGgCr4MYRbvr67S1SGtKU0nOOSk0k5qH2PKzSKGczYCxqvdF-AnnOFTUyAOFtkXL8mG1kqqmvClKX3N7em0OkEIUb_at8B8A934GwG_ERVXk33KHnXqMauEfbh2mIjPBuUk63Ojw7at2lFUlqvLeW0Daxa-AsYhzHmniHneB48eNEEF8sbkjN00m5JZ0v6zWopvrD3Wf9XfWPNDWmioc-WLfvmNI2Mqh6GZ_Bh8Z8XC6816UwoDnY-hZm0UDXnkhmyHb9Z9VOT6NQxQPQyucYK_CFmGhTb4s4cFet0uxZzLSsOf5pXlUbcwlsEfuRCHEqKwjJbeLpGelTzZU4qH1gOy8bRYdEoM1tfzOWb27hHqaZJ_7xIDJvpzbiKx59wWyKRp7Rze1Vp50qS8j9z7Dz4yF2nw8rC8L8kks5c1dYpn1afNMrH8u-jbrAb5hYbQTR1F6bhkEsXT02fR1zB_OYdKrFbA_L2n7WdiUDz438pdYD1UEtxsehXZJ2OXPRxvCMqMCg9-K58cmkfF5sIH6Us3MwpsMm5YniMGURD8tC0vr8RGUywwYWRt1umsKGC-3cKipk-LZd_ccHIhlvYZ5jDDze1GYnu3uiLV2_AW6HWY8-ncP_5lfjUb3VsScHe1kz5Duyq7FN5417zBPH8i2FSroePlAWBZwYvORntqtxa0w-gAannp3KRGrG-JTGWwPBTIUPNTyfBAeYC6SEoNGZCN-8Z6dbIhAAEA-iJ8nq7BoGnCi15HiOxQbhKX8KdSvID9vMWGTtyS2QZQHQAaJjw00k6sqTW_kNJd0iExvftEpI5X0Ei23dgupz-f-DfF5mlp8zP884556FRgrxH6h6dZZbdJsbXEwoKg9utyfdWLU-z8KpVpuZgu6DxYV75MQwhwCICSqjGLvkfl4-Qn7K2udlKpCM8zMbiJ6za9BbKBlUl5oJUY-_qNTjeowCosybD6_PJG-hM3hfK6Jovil1a0tSkUq7-qqUw6K6wSY33FAW65A2gg18LmeXFC7Yrsc6bObYgDSLM1B2HSX6XDwuUlAUitPQcIZcyyeQDT7XgKVRDcGG2KVJ-zBaZUmbK2-NrqtudiFDBHZOP0phGKK8xfv8quTBKJuaMpkCKS9n9BFZHZC3zkgaJ6tW-DQnYSgeYzDTWo7rW-EbD1EQw8iL7liCBpKOdnMPh953QMcZu2sjzLCh3rwZyx9iWwnMMknBVbuNIZBik2LZwh0zFgBdeJHh6drzqRnuOyOAZtN9wrhGhA4OrLjqnh3ETtjU8NOcKCJDOFAVFKFq368Sb_4cUoU34LBeqGxnE72WTo_oe20WPjeNHPwdV6STcBEKuEbf7Ztgfx6pcYHpzqX8Mf4iWmVJs39F6yBBcgff0M5wbc3nFL5IidndIgtMlA9i_-7KWbQZDL3GPptp7Jop3lDRpp8KpyQ7--mMOe0dXWvtD_i4jhv0Kw4Wmzkq_BXuvjsFCcy_n1Z5FLjwV_E6_wG6jLoI9sT86uTRV8UkXG5-","title":"โจทย์ recaptcha"},"Mg":"dfzlitftgqx1"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VusgnYxts00eGm8J6u5J8pY1sQ_zOdaeOhRCzAbkNKM816mcafSFjeaxAvyptJwlXs1RstGsAGQlGbBXc96P0IJR59wpU3AQZ0Zk6s1OTFZeCCXXfbLpCJhpi_Dq--aQuaK1aDkw2eH975OGg6_k3L0CrCO6wlR6yu4-sCxnoDJrIesI409BWZv292mc-RradU_q_XzUjOxHYajnjKPMmY5sjDDeXmAa5Ev0E0mXAKN5Ey4qgcep0QU8VdVuq43_oa_5mhiyR-NyMuQxQ567jGVhd-ZUnFmcWJUeIn6pSetmKERvA95e3xPQBvelLGQsGqbazcfz357T2IvS3SMjaasPVhq5mHOc6ozXjaR0TNYe2FWBC815uqDxaQWt6PBxE6pIBj_y1Pn9RbS55Wr0O196wyc7kHBM2-u9hYA5qU1jYS0qclhzs7t_bilcfBmhZYBaBAN8td_xv0LLKiLxywT1-YGyiKSK7aw6xHM35G-QB39Nsn5aQGDpeBk66KqG1Z7O8xDrq9OFTPd6-DiSlgcAp_68CZiAWaLckMGo1fCK5fksZimL_rvuQhei-OBRmLAkzuoLFc6ufbA10NV-rMPmhbD_ENo7-9z8h60xY6_lTlXCUZu-s7U16ZksVqqhsm6oTInJVAHaaT6XTRs60VS7owpNTl43g-0LQvZdv5yR_jC5LdHZhojQdfguGpqvEh7fA-GkcPK0MmvJ4XHbKxCiAWcZCiGsiM8L38vfr8cdwDHkeWr01rEV38PAN0Kwqg9wTXSS9Ok_6vMyXMIBlbHJIsYcNOhbHgerWbm_YP4Pj39hH3IeVlsCAn9TNhQHlJ5T_rppgYNFwFcwCJ2y3i2FvS6UMGddNwxgz0p4spApGezRDaxE5V-FrFw1um8drnGdML-BkNp_1_vQ4_vCpD2_CVhENz_ZdTvYSrzXq88_xntPEmqQz9ZBgcmCCibpIW_dPtad","sk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"wc":null,"qe":{"width":0,"height":0}},"messageType":"show_challenge"}ควรทำไงดีครับ

คุณจอย : 086-8121970, LINE: chompoonuch2307:

--- อ้างจาก: aloha24 ที่ 06/01/2560 [16:43:13] ---กุ้งหัวคอกครับอายุเดือนครึ่งขนาด3นิ้ว+ สีไม่มาเลยครับ ตัวเหลืองอยู่เลยสงสัยอัดสาหร่ายมากไปหน่อยโตไวเกิน{"message":{"wc":null,"tk":[3,23]},"messageType":"client_data"}{"message":{"kj":{"left":13,"top":22,"width":28,"height":28},"Kh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_VuvMR_qRhKHA2BUiuIY3lCf4FRB5-VlD_lDX88mVkZq0L6yuJF6-7ryDlPBnbel5jCxhSVZ-NMbKUD6OibEC_9AcS_p68ForgRatUmVW7EUzNK8M676TpMR1_UWT5fduayEoBAXK4cvth9PsjiyJUp9-U6xWPvgCXTXzSJQn1nxdVbkqsXXAJ2X2C8crs19eSufLUWD4ck9AKZUp6APZWqyeZESqkLUKGTF7CATzCek4Grv75oJRir2q3mz78XN_kZ-jRfORI2uP04njV60WbnpC0L7sXgf-uPv3LA60TAIbSueNAqpenUs11YiEPgGKyQRqHPtl1GdOk2PbPnfDeuk2l5dH3Ga7LPC1GcHKcokf3a9HQtK3xNFwBzwkiussqbiDjI1D98yQvqZ764SwRUDNlgYs1KXGON0oNusvUR9e7gc29Ww&hl=th&k=-731144760&v=r20161215161951&bcr=%5B-1165554226%2C2006845984%2C315578426%2C-1253786657%2C946031183%2C1327485291%2C-1953438239%5D&chr=%5B19%2C58%2C97%5D&hr=-1532969733&bg=!XVugW3pHygyqTVT4ICtBdET6NuKVD4sHAAAAY1cAAACGnARxFClAGgCr4MYRbvr67S1SGtKU0nOOSk0k5qH2PKzSKGczYCxqvdF-AnnOFTUyAOFtkXL8mG1kqqmvClKX3N7em0OkEIUb_at8B8A934GwG_ERVXk33KHnXqMauEfbh2mIjPBuUk63Ojw7at2lFUlqvLeW0Daxa-AsYhzHmniHneB48eNEEF8sbkjN00m5JZ0v6zWopvrD3Wf9XfWPNDWmioc-WLfvmNI2Mqh6GZ_Bh8Z8XC6816UwoDnY-hZm0UDXnkhmyHb9Z9VOT6NQxQPQyucYK_CFmGhTb4s4cFet0uxZzLSsOf5pXlUbcwlsEfuRCHEqKwjJbeLpGelTzZU4qH1gOy8bRYdEoM1tfzOWb27hHqaZJ_7xIDJvpzbiKx59wWyKRp7Rze1Vp50qS8j9z7Dz4yF2nw8rC8L8kks5c1dYpn1afNMrH8u-jbrAb5hYbQTR1F6bhkEsXT02fR1zB_OYdKrFbA_L2n7WdiUDz438pdYD1UEtxsehXZJ2OXPRxvCMqMCg9-K58cmkfF5sIH6Us3MwpsMm5YniMGURD8tC0vr8RGUywwYWRt1umsKGC-3cKipk-LZd_ccHIhlvYZ5jDDze1GYnu3uiLV2_AW6HWY8-ncP_5lfjUb3VsScHe1kz5Duyq7FN5417zBPH8i2FSroePlAWBZwYvORntqtxa0w-gAannp3KRGrG-JTGWwPBTIUPNTyfBAeYC6SEoNGZCN-8Z6dbIhAAEA-iJ8nq7BoGnCi15HiOxQbhKX8KdSvID9vMWGTtyS2QZQHQAaJjw00k6sqTW_kNJd0iExvftEpI5X0Ei23dgupz-f-DfF5mlp8zP884556FRgrxH6h6dZZbdJsbXEwoKg9utyfdWLU-z8KpVpuZgu6DxYV75MQwhwCICSqjGLvkfl4-Qn7K2udlKpCM8zMbiJ6za9BbKBlUl5oJUY-_qNTjeowCosybD6_PJG-hM3hfK6Jovil1a0tSkUq7-qqUw6K6wSY33FAW65A2gg18LmeXFC7Yrsc6bObYgDSLM1B2HSX6XDwuUlAUitPQcIZcyyeQDT7XgKVRDcGG2KVJ-zBaZUmbK2-NrqtudiFDBHZOP0phGKK8xfv8quTBKJuaMpkCKS9n9BFZHZC3zkgaJ6tW-DQnYSgeYzDTWo7rW-EbD1EQw8iL7liCBpKOdnMPh953QMcZu2sjzLCh3rwZyx9iWwnMMknBVbuNIZBik2LZwh0zFgBdeJHh6drzqRnuOyOAZtN9wrhGhA4OrLjqnh3ETtjU8NOcKCJDOFAVFKFq368Sb_4cUoU34LBeqGxnE72WTo_oe20WPjeNHPwdV6STcBEKuEbf7Ztgfx6pcYHpzqX8Mf4iWmVJs39F6yBBcgff0M5wbc3nFL5IidndIgtMlA9i_-7KWbQZDL3GPptp7Jop3lDRpp8KpyQ7--mMOe0dXWvtD_i4jhv0Kw4Wmzkq_BXuvjsFCcy_n1Z5FLjwV_E6_wG6jLoI9sT86uTRV8UkXG5-","title":"โจทย์ recaptcha"},"Mg":"dfzlitftgqx1"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VusgnYxts00eGm8J6u5J8pY1sQ_zOdaeOhRCzAbkNKM816mcafSFjeaxAvyptJwlXs1RstGsAGQlGbBXc96P0IJR59wpU3AQZ0Zk6s1OTFZeCCXXfbLpCJhpi_Dq--aQuaK1aDkw2eH975OGg6_k3L0CrCO6wlR6yu4-sCxnoDJrIesI409BWZv292mc-RradU_q_XzUjOxHYajnjKPMmY5sjDDeXmAa5Ev0E0mXAKN5Ey4qgcep0QU8VdVuq43_oa_5mhiyR-NyMuQxQ567jGVhd-ZUnFmcWJUeIn6pSetmKERvA95e3xPQBvelLGQsGqbazcfz357T2IvS3SMjaasPVhq5mHOc6ozXjaR0TNYe2FWBC815uqDxaQWt6PBxE6pIBj_y1Pn9RbS55Wr0O196wyc7kHBM2-u9hYA5qU1jYS0qclhzs7t_bilcfBmhZYBaBAN8td_xv0LLKiLxywT1-YGyiKSK7aw6xHM35G-QB39Nsn5aQGDpeBk66KqG1Z7O8xDrq9OFTPd6-DiSlgcAp_68CZiAWaLckMGo1fCK5fksZimL_rvuQhei-OBRmLAkzuoLFc6ufbA10NV-rMPmhbD_ENo7-9z8h60xY6_lTlXCUZu-s7U16ZksVqqhsm6oTInJVAHaaT6XTRs60VS7owpNTl43g-0LQvZdv5yR_jC5LdHZhojQdfguGpqvEh7fA-GkcPK0MmvJ4XHbKxCiAWcZCiGsiM8L38vfr8cdwDHkeWr01rEV38PAN0Kwqg9wTXSS9Ok_6vMyXMIBlbHJIsYcNOhbHgerWbm_YP4Pj39hH3IeVlsCAn9TNhQHlJ5T_rppgYNFwFcwCJ2y3i2FvS6UMGddNwxgz0p4spApGezRDaxE5V-FrFw1um8drnGdML-BkNp_1_vQ4_vCpD2_CVhENz_ZdTvYSrzXq88_xntPEmqQz9ZBgcmCCibpIW_dPtad","sk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"wc":null,"qe":{"width":0,"height":0}},"messageType":"show_challenge"}ควรทำไงดีครับ

--- End quote ---


ให้เปลี่ยนอาหารเป็นของสด เช่น กุ้งฝอย หนอนแดง มากหน่อย สาหร่ายอาทิตย์ละครั้งยาว 2 - 3 นิ้วพอ แต่ก็ต้องอดทนหน่อยเพราะกว่าสีจะมาลอกคาบทีนึงตัวใหญ่ๆจะใช้เวลานานพอสมควร แต่เมื่อลอกคาบแล้วจะค่อยๆหล่อ-สีสวยขึ้น  [smile05]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version