วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [08:47:07]

ตะไคร่ขนเขียว, Green Brush Algae, Green Beard A
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Green Brush Algae, Green Beard A
ชื่อสามัญ (ไทย) ตะไคร่ขนเขียว
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ -
อัตราการเจริญเติบโต -
ความต้องการแสง -
ความต้องการ CO2 -
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 22/06/2561 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
เป็นกลุ่มกระจุกขนสั้นๆ ยาว 0.5-1 ซ.ม. เกาะติดแน่นอยู่ตามใบไม้ โดยเฉพาะตามขอบใบ,ขอนไม้,ก้อนหิน,ขอบซิลิโคน,ท่อน้ำ และวัตถุแทบทุกอย่างในตู้ยกเว้นที่กระจก
มีส่วนคล้ายรากเหนียว สามารถยึดติดกับผิววัสดุได้ดี ดึงออกยาก ชอบขึ้นตามที่น้ำไหลแรง เช่น ปากท่อกรอง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ109 ตะไคร่ การป้องกันและกำจัด
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.