วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [01:45:20]

ตะไคร่เส้นผมดำ, Black Hair Algae
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Black Hair Algae
ชื่อสามัญ (ไทย) ตะไคร่เส้นผมดำ
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ -
อัตราการเจริญเติบโต -
ความต้องการแสง -
ความต้องการ CO2 -
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 22/06/2561 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
ลักษณะเป็นเส้นเกาะติดกับใบไม้ ก้อนหิน ขอนไม้ ยาวประมาณ 5 ซ.ม. สีดำหรือเทา ลักษณะคล้ายกับตะไคร่เส้นใย Fuzz algae และตะไคร่เส้นผมเขียว Green hair algae แต่ตะไคร่เส้นผมดำจะมีลักษณะหยาบกว่า พบระบาดได้บ่อยในตู้ไม้น้ำที่ตั้งใหม่ ชอบขึ้นตามขอบใบไม้ กำจัดออกด้วยมือได้ยาก และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ109 ตะไคร่ การป้องกันและกำจัด
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.