วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [11:53:45]

Grow grow grow crayfish super enzyme

Grow grow grow crayfish super enzyme
« เมื่อ: 23/04/2560 [16:36:29] »


เอ็นไซม์สำหรับเครฟิช เป็นสารเร่งกระบวนการของแบคทีเรีย เร่งการเจริญเติบโตของเคร และเร่งกระบวนการไนโตรเจน ส่งผลให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำอีกด้วย


สนใจซื้อได้ที่ร้าน Ebi club JJ