Talks > ตู้ทะเล

สอบถามปะการัง

(1/1)

XVOFN:
ตัวแรกเลยนะครับ เก็บได้ที่ชายหาด อยากรู้ว่ามันคือแอนหรือซีแอนทัสครับ?อีกตัวเห็นมันโดนน้ำพัดมา กลิ้งหลุนๆอยู่เกือบพ้นน้ำแล้วครับ ไม่ทราบว่าเป็นกระดุมอะไรครับ?ตู้สกปรกหน่อยนะครับ [cry01] ไม่ได้ขัดตู้มาปีนึงแล้ว ในตู้ไม่มีปลากับกุ้งเลย [hungry01]

We_lovejj:
แอนทรายครับ เลี้ยงไม่ยาก ไม่สังเคราะห์แสง ขยีนป้อนเาครีบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version