วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 [09:11:53]

รับตั้งตู้ปลาทะเล&ปะการังและแก้ปัญหาเรื่องปลาทะเล&ปะการังรวมถึงวางระบบต่าง ๆ