วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [09:28:26]

รับตั้งตู้ปลาทะเล&ปะการังและแก้ปัญหาเรื่องปลาทะเล&ปะการังรวมถึงวางระบบต่าง ๆ