วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 [01:45:39]

รับตั้งตู้ปลาทะเล&ปะการังและแก้ปัญหาเรื่องปลาทะเล&ปะการังรวมถึงวางระบบต่าง ๆ