วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 [01:34:27]

รับตั้งตู้ปลาทะเล&ปะการังและแก้ปัญหาเรื่องปลาทะเล&ปะการังรวมถึงวางระบบต่าง ๆ