วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [08:40:21]

รับตั้งตู้ปลาทะเล&ปะการังและแก้ปัญหาเรื่องปลาทะเล&ปะการังรวมถึงวางระบบต่าง ๆ