วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [09:07:56]

Caridina cantonensis

กุ้งบี, Bee Shrimp
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caridina cantonensis
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Bee Shrimp
ชื่อสามัญ (ไทย) กุ้งบี
ขนาดโตเต็มที่ 1-2 ซม.
อุณหภูมิ 18-26 °C
อัตราการเจริญเติบโต
ปานกลาง
การอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
ความยาก-ง่าย
ยาก
บันทึกเมื่อ: 12/06/2563 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 12/06/2563 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
กุ้งบี (Bee Shrinp) มาจากลักษณะของสีลำตัวที่เป็นปล้องสลับสีเหมือนผึ้ง โดยมักจะเรียกชื่อแยกกันตามสีของมันว่า เรดบี, แบลคบี เป็นสายพันธุ์ของกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กในตระกูล Atyidae ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไต้หวัน [1] อาหารของกุ้งพวกคือซากสัตว์และตะไคร่ [2] และเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 18-26°C [3] และน้ำอ่อนมีค่า pH ต่ำ [4][2] โดยมีอายุขัยประมาณ 18 เดือน


c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.