Talks > ตู้ทะเล

มีที่ไหนรับทำหินเป็นเทียมบ้างครับ

(1/1)

Aob_Panyaphon:
ได้ยินว่าหินเป็นเป็นซากปะการัง กลัวมันผิดกฎหมาย เลยไม่ค่อยมั่นใจ
เพื่อความมั่นใจ อยากทราบว่ามีที่ไหนรับทำหินเป็นเทียมบ้างครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version