Talks > ตู้พรรณไม้น้ำ

ตู้ขนาด10ลิตร ปลูกไม้น้ำใช้ไฟแบบนี้ได้ไหม?

(1/1)

CANnoby:
ตู้ปลาขนาดประมาณ 10ลิตร สูง 6นิ้ว
อยากปลูกไม้น้ำ และ เลี้ยงปลากัด ครับ


อยากทราบก่อนทำว่า
1. ตู้นี้ต้องใช้ไฟ LED กี่วัตต์ ถึงจะปลูกไม้น้ำทั่วไปได้ ?
2. โคมไฟใน 2 รูปล่างนี้ ใช้ได้ไหม ?
3. เหมาะที่จะปลูกพืชแบบครึ่งบกครึ่งน้ำไหม ?
    (เช่น ปลูกBacopa ให้ยอดยื่นสูงพ้นน้ำ)


|

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version