Talks > กุ้งแคระ, กุ้งเรดบี

ตั้งตู้Redbeeอีกครั้ง !

(1/2) > >>

Longhairguy:
 [smile03]

ตู้ LID ไฟ Chihiros A-series ดิน Crazystone กรองนอก Crazystone เลี้ยงในห้องแอร์ อุณหภูมิไม่เกิน 27c

ลงสาย crimson ล้วนไปโหลนึง

GAMMARAY:
แย๊กกกกส์  [hungry02] [hungry02]  ประทานโทษครับ รูปแรกนั่นมันอารายอ่าคร๊าบบ ฮ่าๆๆๆ [lol01] [lol01]

Longhairguy:

--- อ้างจาก: GAMMARAY ที่ 07/08/2563 [21:26:54] ---แย๊กกกกส์  [hungry02] [hungry02]  ประทานโทษครับ รูปแรกนั่นมันอารายอ่าคร๊าบบ ฮ่าๆๆๆ [lol01] [lol01]

--- End quote ---

Crested gecko ที่เลี้ยงไว้ เอามาแปะเป็นพร๊อพประกอบฉาก  [chill01]

GAMMARAY:

--- อ้างจาก: Longhairguy ที่ 07/08/2563 [22:56:15] ---Crested gecko ที่เลี้ยงไว้ เอามาแปะเป็นพร๊อพประกอบฉาก  [chill01]

--- End quote ---

โอ้ว ครับผม  [smile02]

jaemaymew:
กุ้งเรดบี หาซื้อได้จากที่ไหนครับ หาซื้อยากมาก หาตามเพจก็ไม่เจอ.....

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version