Talks > กุ้งแคระ, กุ้งเรดบี

ใส่ดินเลี้ยงกุ้งญี่ปุ่นในตู้ แล้วพลานาเรียมา

(1/2) > >>

abcdecool:
เดิมตู้ใหญ่ใส่หินรองตู้ก็ล้างหมดจดทุกวีค แล้วมาลองตั้งตู้อนุบาลใช้ดินญี่ปุ่น ไม่ถึงวีคพลานาเรียมา แถมมือเราแพ้แบคทีเรียอีก คงต้องกลับไปใช้แบบเดิมๆ
มีอะไรแนะนำไหมคะ ใช้ no-planaria อยู่มันโอเคเรื่อ{"message":{"wc":null,"xk":[14,1]},"messageType":"client_data"}{"message":{"nj":{"left":13,"top":22,"width":28,"height":28},"Nh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_VusQRLAmaAtdHoGJwLnBPWFlKHQVa7HKvjyV6nrCd8ZthehoBLvgcrXoJzEPltqEBSjATc0zL0QDxg7IPesVr0IFImfJdiepV1Ym0RiUk0RxoVJrzBm782nApBLi-o9j7y4UoFV5hWZMxkQ2YOUWCh0W77YcmeYiuvAHlcn7g7bYxAZC7tG4EUyYyBFBGvEBNAfvGcZJlXuOSHxNwj8xY6nuMLECp8LGgpWpCZ8RhYmHSZsXNz5At_R6Ch4owgT4aGts09IcDi7WhTrQ3H2sBxa-AA1yvzbNVknG0xm5syH5GiET6E4snxVPk2uBBoA-uoCU8atBTMyOUrg8LiVIQ6Bynw818dbQKurmrOwo5GV8lM6Z2osoqd5O0s9bDJJJpj6rI14HtWZuYTSBl5f9T0k4WIkA3kHIbNvEl6NYCLLCpAexTak&hl=en&k=-731144760&v=r20170109113303&bcr=%5B61317104%2C-1394136171%2C-1122835602%2C252934806%2C-59441802%2C2004916223%2C1070112753%5D&chr=%5B3%2C79%2C26%5D&hr=312030642&bg=!EhSgFDVHx0wpslWwijRBAGniSm6waFUHAAAAZ1cAAAC8nARxrXvk8FSG6YHNYidkd_YKcI6kBlEWZ0SAblA7K4HIfSAaTyNNsM_7n8mPR4vPp_IHtOPVIvpqA2yyeFXLJIeXwKE5HZ2qlvwcHO7jfluXtHlNrQ5y-iYTlNcA3NfTBkcfyC7Gk1hKy1LhfFQGxMzF5x08moaa0ddjNOwU0_bcu_HlhCMkK3vVymMAlpNaarcJIZ4S61eMv0g-dLifwdSORTRJXmXI-HChyL2SbICe34QbkywPeLm0ZvjUXp_dnZoJYsApb_BASeQc6vWGvHj5Vp28XsHMAcfY40R2kboaWq3KCYLUD6PdG1vz0vJ0-QI6ByIRFA7nNWABSw-PqKsVZZuSgv60rEQtIQ4DAhiTg3lylTvIrVR2UDyc1XszIVynaamOO38Q_f3QV1JdTCXRzGd7qL7jlGyQjfUFFH_bTbh6g6sD7RuNOIVeZM9DEKXyJHYvfRGrE_ptIqQzQfrCKUjLfaND2cChzMJ1_32HBvxzcPwGQhnu9xa6qWWlePzJVzUQa6aOFDDOs_0KE34fVFe5VkGUBgJH8USfOMdI9rSf9wglREalaCZDm39rvZuzGcl1sRZWESQa3ASPqSVeYuOZDklDLLedpWnZAesj8qzdlnz0sI52wOe6Gviz9avmlfOrXvZDDzwN9LcQEB9myOFmkHh5C8YIehNYOwVpKFW3blJCuNXpR63XxmkhTh4KrQ9EaHFDc-a260NS8v8T_YJmhAfSrdiJh73CDB0EJyOhVPkQ-iZ1skQ_ufFlf8RBU1XLhpLmwJhATGH89V0ckMf9VS__ECk3jmDHeYl7vG0D3F42pgqELnU5xagN0K0ZPx1-vEsWLZ5WLM94n8-y78vW_n86z1Mi8krNsra208u9hfq8207wUUYZwJWYvzT9ltABieHge3XldFOsjizFNcHg3ve-eyKDdTJHyxD0kyG5r-zVHU9qtnnUMX8eoXY0FBc7gOHt5j1oWn4qaAx4bL7i1RT2BCuxl64i648eGJknH9fCn3SEr3c3ZKojmDekib2-FIF3HTxIUw-69TdGtc8If-DG4R6Q_WviDnkQPKc1SgwQRA9cGGIaWJi5Gxs3FOcrJCvHJQSlN0omIE9H_YWh4vzqa149KhbIbY_8Mjvk1OHqxfIG6U74O_cg1iuRKHKKRNU8BAIuHFQn0WejSAzZEHWcJdlTMYVD5vhEPDTWy_32asqc1lS1Bwzs4nLdX_la8-TR7Eid8UkByceJ8KqyEPB_29is-EJI_-1S2iY-7fcpKMrKrYMQsTB_JyZBWOyA0WhmuXjmxy5ZTBOJHxucEBqoqR3YxsiUNQsHG_P-QvuSFHXgglhJSmn_y3fbCqBApZUSXSRDU3lJBvxzioUatM0lQzAC-l50vITJQU7g2cVkc8x2HGERC5ssQCKqmi8fbqUkmyGHs868TG-6I5DdnYBopqLpUHu5sFBQ4L1MiLC2BtkKXGlyseQMljLC9oBFHD9hf3m2ShBxEHde-VlMYQkrc5lvT4z1oqzx7OCJ","title":"recaptcha challenge"},"Pg":"vhxkwuav8wom"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VuuiPryFysBXLtQNgl1ijCoTLZDeLz3KcgNe8-MFd5wJXFGNnD8F7RFuA468e-LpmNvq-QCslZSx6GUyirdJ9GIglrBUC9lwYXxB_xHm6ml9AbM-yWD64QN2-SI-FxVi3jGJTXBtFXp_xz988Y6wmAfc-hj-e6vvEdKZ1e-Kyt9Z70Y1MUvpTirY62GuAISyk_0kELSE4XP-7tZJsLgDqtjGoPUgLp_8snYOJE5-mxhZ2mIPACYvzjtg7X7Ip75uvAUAgsdRtv-GVWJccSA1tQ1nOLHB2kiJL6j87Z_yIPxdYyyZeTlIwvms3KwaSEfQRbCOCl_ASNJPfEXBi3K5-oedurhiW-yh9d7yR9TpLZQp8x6LJGvH4ifDmUCm4CIU8RWxClB690X3yIm5Ygr464iamXVcD4-MX9_Vo0cEB-Az5pLdkcCzd9X-HIKFkefwK6eZjbKAe-QT34Znr1LwZ4wKcVh7BO-tTtazetBcPP96AIeZs3IIqQTxv3ui7OG4SaiaoZvYjL4TiEn6TdVbkzVJUEGjnKT8QScmnkfweq_-s-LzfVl_uKgupiAg1udR5iVkFi9CYVjkkryTe03TfPTy79UpjgbILc_tnYVX28h6fdsJs8vcaDeeyCH0F7U1zre770YsFNpQFetitb_ayeEFpeQJ-3s-U_0YHi3uNx0tKnI1njoL8ifS-jNx7f7ZJYQTsnYDkzd48peeh-6RnaMHcRNu8On_4N7MHl7CyQHag0cbWU246l07DQTZNvC0DruQoqWnU-mdttNu_U75l_-Pm4fPPXReN6_3mCvDQMOWkXnSpjOJfTcx_vnSvlYKA1nhDSHkjH1_mjvdeKVwRtrQo7ZJkIqEsBm4fdi40Wve129_qL7L3kwLNJPvwbvZHymwqoR3kIRKich7SuoJ2hz_DLQ6EE8rB4sKdly6FozJhthLuOmoR7WLIJ0DrXwmxdilX8lT","wk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"wc":null,"qe":{"width":0,"height":0}},"messageType":"show_challenge"}งพลานาเรียตอนนี้ เลยถามว่าพลานาเรียจะมาแบบนี้เรื่อยๆ เหรอคะ?
แล้วใช้ดินญี่ปุ่นแล้วไม่ใส่แบคทีเรียได้ไหม?

Longhairguy:
คือในตู้มีกุ้งและมีการให้อาหารตามปกติด้วยใช่มั้ยครับ ?

abcdecool:
ใช่ค่ะ{"message":{"wc":null,"xk":[7,17]},"messageType":"client_data"}{"message":{"nj":{"left":13,"top":22,"width":28,"height":28},"Nh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_VusF_fCU3070BiYhrj_kNd-soDvyR60wzSH_4Kb-JzD2ko9WFBuEwKJGADN7qmcel_jGvam_f549jjwaxm63ziNYL599akdVzQOnGC4IRlSiqa2MDrff6BJFyZ5v2hTGfFvQetUYqAwK1t-ciIdIACEaD-j-45sYgni-qs0XFuNvjIEviqAvQW_efGJydV6UEMvo8CoF7u8LZdO2qODJB21XkGTVVogxDrA5hA996QeA5sP0_CamWbYZaytnuiqWM7VzknaKzecPKrra1iJN-zqEL_OAqa-zoBx3uk_LXaynqnlZ3LfmbVoOAZPhYoDooXswSNe7j2TwfcCX3qnNNg1aI5PkjRDyMqx-4_TeulkwSv6i-am_KWCwAgUNNbj68Q9QSqmSU7rkkfVn2Own-TxVpnYTPFTQu4NLGwiDiIkTPG6J-hY&hl=en&k=-731144760&v=r20170109113303&bcr=%5B-459609684%2C833793381%2C-1176909118%2C718989550%2C-59441802%2C-497225478%2C1629987701%5D&chr=%5B27%2C69%2C21%5D&hr=-1145327104&bg=!KS-gLw5H8kccXJDH2k9BTTihTElKsUoHAAAASlcAAACEnARxy2dhtG7BYAY0PpacPJQUNhH4t7dDdJOiDwWf_pJNZh7X6Jb4mhrZT93Gg9uVioMtBTtXXNsTSgasacXcJRnWgd3kxH3DD3G4fpvhd9qt18tl9klFCLT-qcbB-G6tNTCOHWGVFGPx9n2xjKnx4KxN9rBHnDSLXAGPGV_1PgUivyDPtVfktHwnWADNpnNQ8myNrHhq-ZhdOETJvmPiNc_32Ur1NOvPyfUTycwd4MEgEYSahrwzeyn1Bvt_SAKpH3me1MI55r1UFwVWLoaFFxuVi01bxFaB9wXFIA9YNmapFdt67KS9-Xs_IBn1EpxOUwCsAlXwD_SJ34uZCreSOG9lS-wia33DBJSioNyDPs7SBm1I1Pljykg7nMsl8ZoGW72_OASKSGwdg-RtUWSzEJc-gGZZ20m1zVC2MIqk4IsfC_LomIKMTCampUz_YWZU1Zy6wfsGi5SEuKSaYxUbEev7yogL9GGfPNWqJ9hwRLSzg7x5SjKL9O2n9J6KaB9v1XJgJySWDfHdAjJaRAp0MghNe-RqpC5mf2Tz62TqZpkH-6iZK0I3TKoUbWhl7Q1_9bKfUqTnGh0I4rySH2OfTsalbUiRbkBmir5xe8foLxEkJ3PN_JvpaxZQHhYcxm-6jlj2WMArGFmhgWQmsf0hYfeYek1GLVGf0CglPSftagJO-JoGDMGXWf2mxlZ-bry9OwoFL2uSvclTWOxQz7ZZkQVtJKIvi39wbtLr7Il-jD-kt-yOViPOunnypq5cXL9rMqwe03LPJPhCJl8A2w9-2t9c91Sic6W1D0t8xpxGnh1FKs4fECrhvWdqyiLjpYBdo1SqPO48iuR7YRyj10P3pneV0AFwB1eLNgKC5zj8to7_K3ZE4XI8eIwPgM0AzaHymXY7luux6KNFe2zCGfWGKURj5_UPkKtnGY9DtO7iBG-oTmZRhWwPiHdq8ojrAlwR0hIjZ3FP8MLCCLzDFHlb173zesX7Fv9Q0TWyDh4OOu7Twh0OuywnHutb3vLgO43eJfFIO3UjcE1ss1oKEKTOC-1sAcNxOm62Udc_gDGYZ1hpBFubKfwE3bZsnU781x03NriGGHYeEuntOdM_kgkb3iXO3RdShAvNEagTX7_HiIbAOkslCyAyY1tJT-_E9FmC-PpdQiGAmuEHx1SBY9snUFDH7G4N0agQFKl5FI6v34gx42SJGW2AB4IKgbcMlVerRRvxvyPmbtvzm-NW4tSLMOAuMvYDLaSDOzredho19e-h61hxzX1IGEUTv3waLtqoKzHDhkOpMItL_hM8_Dy3JjbFlT-PiRCpq5Q8QWfU-wc_g1_3WqZBu-RiMa6Ru2DvsvkqSoDTrvpsAbSOet3I3MgWR9GUsvcoYVAGDW74RwJwMvBnj5DNnGcKrW8J9iTQ3l4vc0SHlORlNB-BeFpZGrU-wNvK3AbR0pzkjoH3IqTQCQIiV18teSYeYYSDenuSSyT2QVytBbQCaUCSTtHwc3gI4G60RkD3y5MhPhsLHkGn6jzI","title":"recaptcha challenge"},"Pg":"q3ci527xgbe2"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VutiP6ZETxyIISO1_ieFd2f-YhSsb5PlXYEqM5QA4JJj5aXuNTDucC9ZTtOC5nLQ3p_Dvhev4F6L13HMhf_hcQs_4qLDtl5NXJEhb_I4EhobydBMG1LTq1LKGGU_TfeQzSdXygfiWnnSUOq6qV5Rl3Akmw_zCA_w5xmfGQA1V6RQS1yGmMdHIh5QpMtDywX8Eht1eb4diyGZYbc7waT8ABNOE15IngY0zC1X3WHLqCyLGh2t2J_r0wEVouUv0Bbb6xMt8V8VHwlXCda2Rf6sfis0AQKq8Gpa4Mตื๊ดดดดดดzJCW7WGd8wxL-6mgtfP92dJ4XG0XHMsjTxeSdBIi61HvL40pYFPsR0OnihY_MzOiwyaYKivj14iPYo6WmcCRxDrsD5BfNKOnjsvwvWJ5-tbrV3cDUlcdCCki85TLb6LJo5kkuH2RTGiPzgdtTgETgsKAmzPddbjxFKbqsYsFNfRW5t_uMCXp_7vNK0T2HqJOUMOeA-eDcvgOM9Ft557NEvLezKYmaZgYyYIb5JNrGt18Ho9SsCysKHa7RoLd4Ch0nn3Kojw-yhvmniL3MNfJhCwpUrKg3TodX-izbIG-WOueZ2_tCzBBalykxNehOKD9I8G7Zqt3G3FWCGwqVGI6u9YSjVy-bNI9eYQWDB6BP0QsdBOvawNG42P7XKFuMfG8ghOjT-JkJ5HBPVI4naZAANWs-BVnFIrLst-NKHoTpGaO12okfdVWpAJoVuO6kh3zZO-DLse3pBN4qkZhIl8ja1J4qCxWG4RE7NxYj3I8Wx8AjrVu3AO1brb7IaUZWJZq_hYpU47BVvMLimv5H-Cp867th11ktP6Y2TVu1G1fw8kKcW_cqwmWt7KCyw-qvzMuPgkpEXjY2la4RuHfEXV3hf4xC6uALCWlXsRb88Sp9ZHzyV3lkTa5DZDISWl6yDUrSKjtvcJHve5HrTb7yZGPQKd_6TulwVnRyq","wk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"wc":null,"qe":{"width":0,"height":0}},"messageType":"show_challenge"}

Longhairguy:
ลดอาหารแล้วเปลี่ยนน้ำบ่อยๆครับ เกิดจากการให้อาหารมากเกินไปจนหมักหมม

abcdecool:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version