Talks > กุ้งแคระ, กุ้งเรดบี

ตู้กุ้งเชอรี่24นิ้วครับ

(1/1)

danaikung:

ตู้24*12*15 ขอบ+คาน
ไฟLEDไม่มียี่ห้อ24w
ดินtantora 5 L.
ต้นไม้ รากดำ อนูเบียส มอสมินิเพิล
Co2 เปิดบ้างไม่เปิดบ้าง
พัดลมคอม 1 ตัว อุณหภูมิ24-26 (หน้าร้อนยังไม่รู้)
กุ้งเชอรี่มีซื้อมา20ตัว ตอนนี้น่าจะ50+


ตู้บ้านๆครับไม่รู้จะเลี้ยงอะไรเลยลองเลี้ยงกุ้งแคระดูน่ารักดีครับ ฝากตัวห้องกุ้งด้วยครับ


abcdecool:
งามค่ะ

chockship:
กำลังจะทำเหมือนกันครับ{"message":{"xc":null,"yk":[2,24]},"messageType":"client_data"}{"message":{"oj":{"left":13,"top":22,"width":28,"height":28},"Oh":{"src":"https://www.google.com/recaptcha/api2/frame?c=03AHJ_Vusgde5UegNEyTMer745tCEPeRNrTxVYbEx7YOfgWFrUG0bt6jw1bn_MGnLzp-BfnGWMu1AUPKNcbIdtYp-wPdNcRTp_8CDDrDBLNS9Scl4IPjiJ4zPrxASRDlStEvmvnBGDpHnz1LhB7sZ0JSVducSGCMLAWYPuWuzJCr1o296ROCtpyOPv4bdgp2JLth1x83vFFIm1yFViep9pmccItB2GDFoMKAtoiGoFKq79Iu91aZXgtzH-bFftMTFuVDUPwBbM5yfNyslQdPz79KZHmjz53nmwHwiajNyL8TiXBdJbZgdhChPQmAv_Mx35tDQjB-15AyoNlGMOTLyawR4tDw7Ujf22VprCqFQx7ML1aQc580al3dAZg0QNTwY5Bp64ZPcLN8FGvSs1bopDqV9UpCssDNLCcnm5o7Nfeb1c9B7gdlRxkaM&hl=th&k=-731144760&v=r20170126104253&bcr=%5B1827574601%2C1020999262%2C1721423434%2C1628050998%2C-1165554226%2C386896623%2C790548560%5D&chr=%5B60%2C22%2C7%5D&hr=-2069093335&bg=!cnSgdFVHGPZAp426_9dBdcqNVgv1LDcHAAAAU1cAAABrnATk8s31D1vPWtZJG8Nc_QPppOdreAAsJ4YKDQ-nEmnApazLzyEajo9k3-s8iYfy6K8bOm0GUuFbFbpE4zafKUozwZRudkuTbWni4rjGQfuVFA_C7kujXyTS_9Taio0FGoCHSJDGbM4eCipRBJQ3jRbs0avNMtnPOoCGZ_qiaJBy-PGJD_b329pqXY8l7ShFQfrVQIc1u89E1j6d7wL3JP9vrVNrJHrCbn7QGnMg_aa-t8HliGiMDCRq6GrJkyeLjy9-6zsqHBhBUAkoHgVlrng6puSopD3Nl3UBqu8aVtK5SVb42xc5MVUTB_LasqWrJfHSAS99D0VapRCMUhVLBwi_ZoGtYwFsiDOCJHwQMj5ePpVr3SXqOnmxPRYvFe1Kj6XsAotk_H8piK6ZYA0Is2l5LXb2Xi72054MrqG43Vf_LtSw5TABHCTTbenF9GIuEwkn5UqH9UpUbbsRZuAzbFm66AmEuxaU0j_YKqUZScb7t9AxBARN5FOigvA1eZDC3ZOQD2UaVYC1q3SEuxlhp-PZGBhYKccxkMlgnLIm-Pr4eqCu2Ev1-VHSRV4FJ4PCVRmdmK65iOGvgqsoNLULCTLJQwlGsdmDLiHZ1_xjB30u0Rn4PCfdNhbj-46cchn3G5jh1kT0yXzRZcM1gewFaz66be9S21xrd2qletqKbdlP-X8OjJWQa1XsdmxXh1-k3ZUowjRCfoPMOYydCVuIZwFhVA1dQlcMrTuRx8XvZdIOEJuGiYrrp-7RHYJpbw7k7GKsw_xgfQawsAVNUbwpXEl2jnsbubIqrSTXOQabJ-PZQEpgFf_tkvni8q4kmJaUa_y9kl6dpcIE5MAP1yDUY5EAXD4UYXlR8oAduL-WWJ-7fh_hn7SgiiFp_CoeLUi86xvZC5Bz7AV2bDO2hb0ctZoisUatVPoBOBslDVuDxEFLM2VEG7S1smd0inkJ9JM-ktah3eJLRUCHCicGiQxS1WcF15Wdtdr4cWEFpPok028voW_GCNJXkKKqkJMyvZRZFuDiHsPB4kY3AWhk4ZSWrpttVpOUvvh3ByxQeeh_A_NWXqzkb70lvIyGQhK3sx6NpD-Scqdq_DgJuuUSpbZ0PV5_6TjLCzUI6DQNdhlhpqtc8xL3faAsS05qq45KsAGz-gvB-HGgqk0TWIdzpmV-orAw5i3i7MoBIneVyjNFmL5Oh3_Ywua6HPFO9G43_WCZtGRvtomvuOqdS1UeLA_Y3PmRPzpUWfBaTFY8RHAFzuSjJFldBu-FUR19GV3Qf8Pwk_nHwys82kP-wpsJDIl0TNy7Z_HYTJP4SO1ruiQuk1gZook3abX55OZcjU76w3TtDrQpKnOZJ4ksmKlDaMR9mUM7zXug0BJAI6QGdkD1BVraaz9X8b3XyvjDRAtxVFOzvKJgJDv8qF0qRbMdKfeeC--MS4t6qMEY8mk9-U2dD7tZc_NbMRixc82bz_f7qAi1Gz1LJkstLiB2jL8cR-GynHpBDiriRBvAhl9fEKGNH8LpwYprv386A-IFCyDIN5yLzWXgozpZOIiBve93c2bsv6Z_NRWUhQ50PLFx2-Ilyv6zdCXIs3P9-_Q7XD0EevINL4xDwUf6kbyKqR40Ffhw8pJ3ome3oA_aWtP7thVoRYsmuJyoOsHwR4PBCxDDRRE-tWM1M36dyA","title":"โจทย์ recaptcha"},"Rg":"ige0kld4bifh"},"messageType":"load_challenge"}{"message":{"visible":true,"xc":null,"te":{"width":400,"height":580}},"messageType":"show_challenge"}{"message":{"response":"03AHJ_VutUUQ89PiBbOeTs7H6wd4Bv151tPQdoLWGQuben0Qaz6D9Fj-5IPee04MHDcPUZY2iuV_TmQZc5esBWL-nw0ZJ8yjRjRsUQaFKX2-AsiUA_aFb_SUv39fu9uKkz3jpKlQVw3rw4-Z38Cptkqdkxe3nPPAJShQr53GnHtalyiepXxafQSPcwm0gWHjct2r7Tnl8s-454BPaOvl6snqi-e-7bjDW4z7EEWbK-Z18ROwhacwrXq3P5M2Aopvlo5FeUhwe3zL3ZHyaDgRfq_wouW2S4TqQfsb4pLhTeZEIG5qz6nLx8FQ-JDFCmK9E5tD0UVHe8MzyGRe9sy6tNNVD57cefdX7kqEOUOHXX8jS8fKBjkmoKNF10wDwofgbjlcyOe3H2gV0uf16rySsByYjo6GYehVsmPM9wU00oq3cI135J8H5CfvRgFDPNRkhm_sSYQSS-7NdrZu2uvPmK0Al6vLjswGqgi-10-zoW-WsjvhrhlijSOpIP65AnXa9-g60C9s21-i2GBF4RDlJNDHvlekw1snpG9p34l-jX3dV2pEuI9jeCs0fuVZKI3avTc-9KFPvpWiHWFWzsTb_4_GlI-vM8d5BqgN1Uft5aGdnC-G5lgNln0gc46Sw1z8wwqbOFgnz7vfLDDSEZwgh1hjxePRkshQg8VjoxeTUxtXngpix3e8R8ZbM1jKvwiY9iveZ9xP8FZkOSzaVRf_Bt29MByfYi6bAq8zXMY7b0QSI5JJtY3SKhk7ofJYM2abcR5alSktY7F5onRiaj-rCSKiJuFTiA2YLmVP37HW8ng_4eCEr-3nx07RlyWjkAOQTlWd1mZWSd-7iqoSwTX26Md0P0vL7eJQHotlIt6SLwLTBgoTAFtnSGuEAnpyTXHJURPVMs6YbeNLtfa4Iqql10FrfSw74Ub9y7Jwe73cp6vqVVtsNU_fztqGS2-LE_3OQiyVf4EZGchrC0ljnn1BSmvzS1fjgJpBg_ravTsjL10JZS76OfwhjNuIAUgbnGtrTT--7Z5u0mW-qojouCUS4p1pPt86tAo9T5mLaxwmmQrhLkVIz289YNz6B0M8ZmUe1TkLqlANzaw36kcgl87bf0yiicAIsTkrsksZ-XcWiiU7bdhc-5M1_-zyZ8R0hqGflAwieIP8CkEuXXth4S5FWzhx8fsHjZ1zcp0Nx09_o46HLr6Rggc7tgkiPlI1lpG1bmsaQexVW3aZMdSAJ7g7w_LuJ7luUTQoVZlw","xk":120},"messageType":"token"}{"message":{"visible":false,"xc":null,"te":{"width":400,"height":580}},"messageType":"show_challenge"}

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version