Talks > กุ้งแคระ, กุ้งเรดบี

กุ้งแคระกับยากันยุง

(1/1)

Thanakorn:
คือผมอยากเลี้ยงกุ้งแคระในห้อง แต่ช่วงหน้าฝนยุงเยอะเลยต้องจุดยากันยุง แต่กุ้งก็ตายด้วยเลยอยากถามว่า มีวิธีไล่ยุงหรือฆ่ายุงกันแบบไหนไม่ให้อันตรายต่อกุ้งครับ

Longhairguy:
ใช้พวกเครื่องดักยุงไฟฟ้าน่าจะปลอดภัยกว่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version