c1ub.net

Talks => ตู้พรรณไม้น้ำ => ข้อความที่เริ่มโดย: pikunthong ที่ 03/11/2564 [22:03:41]

หัวข้อ: สวัสดีครับ รบกวนพี่ๆช่วยทำแบบสอบถามเพื่อนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาโปรเจ็กต์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pikunthong ที่ 03/11/2564 [22:03:41]
สวัสดีครับ ผมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผมขออนุญาตรบกวนแอดมินและพี่ๆช่วยทำแบบสอบถาม เพื่อที่จะนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาโปรเจ็กต์เพื่อการศึกษา โดยแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ผมขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนครับ
https://forms.gle/3PBjZjR9rgPtuvNx8