c1ub.net

Talks => กุ้งแคระ, กุ้งเรดบี => ข้อความที่เริ่มโดย: nackmooyo ที่ 03/03/2564 [23:58:36]

หัวข้อ: กุ้ง babulti เลี้ยงยากไหม? แล้วแตกต่างจากพวกกุ้งแคระสีทั่วไปอย่างไรครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: nackmooyo ที่ 03/03/2564 [23:58:36]
ผมอยากรู้ว่ากุ้ง babulti เลี้ยงยากไหม? แล้วแตกต่างจากพวกกุ้งแคระสีทั่วไปอย่างไร?
หัวข้อ: Re: กุ้ง babulti เลี้ยงยากไหม? แล้วแตกต่างจากพวกกุ้งแคระสีทั่วไปอย่างไรครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: magictime ที่ 04/03/2564 [11:56:36]
1.การเลี้ยงประมาณ เรดบี แต่น่าจะถึกทนกว่า
2.ตระกูล caridina  ส่วนกุ้งสีทั่วไปคือ neo caridina ความถึกทนจะต่างกว่า รวมถึงสีสัน แต่ตระกูล caridina ดูจะสวยกว่า